dilluns, 23 de març del 2015

P10Pa029-002 - BARRACA


BARRACA P10Pa29-002


Identificador: P10Pa29-002
Tipus de construcció : Barraca
Situació.
Dades cadastrals.
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Ref. Cadastral: 08190A010000290000PD
Polígon: 10
Parcel·la : 29
Topònim : Sant Martí
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 410653
Y: 4631484
H: 428 m.
Codi Wikipedra: 10837Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Situada dins el bosc
Terreny: Terreny irregular


Ubicació en relació a altres construccions. Aïllada, amb marges de pedra propers


Funció. Habitacle per el treballador  
Tipologia constructiva. 
Planta : Quadrada
Espai : Unitari.
Murs: De pedra en sec, no verticals, tancant-se cap a l'interior a mesura que guanyen alçada. Adossada al marge en el parament Nord 
Coberta : Falsa cúpula.  Enrunada 
Elements :
Porta :  En la façana sud.

Muntants verticals.

Llinda horitzontal formada per dues lloses.
Finestres:  Façana Est

1 de petita 

Façana Oest

1 de petita
Elements funcionals exteriors : Escopidor perimetral malmès.
Elements funcionals interiors : Fornícula sobre la porta.
Coberta Interior: Falsa cúpula.   Enrunada
Acabament de la coberta : Enrunada
Cobriment coberta : Enrunada
Disposició de la pedra del mur: Irregular, i de diferent mida.
Litologia de l’aparell: Calcària.
Construccions de pedra en sec associades: Murs de marge.


Materials constructius:
Paraments : Lloses i pedres irregulars. Parcialment enrunats 
Coberta: Enrunada 
Paviment interior : Cobert per la runa de la coberta
Tècnica constructiva: Pedra en sec.
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: Enrunada

Detall alçat Sud
Alçat Est
Alçat Nord  i part de coberta
Alçat Oest
Detall finestra mur Oest
Detall interior finestra mur Oest
Detall interior finestra mur Est
Detall fornícula interior sobre la porta
Detall mur Est i mur Suddiumenge, 22 de març del 2015

P13Pa049-001 - BARRACABARRACA P13Pa49-001


Identificador: P13Pa49-001
Tipus de construcció : BarracaSituació.
Dades cadastrals.
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Ref. Cadastral: 08190A013000490000PM
Polígon: 13
Parcel·la : 49
Topònim : El Pal
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 407975
Y: 4632197
H: 372 m.
Codi Wikipedra: 10836
Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Al marge d'un camp
Terreny: Davant un camp pla i a l'esquena fort pendent


Ubicació en relació a altres construccions. Aillada, amb marges de pedra propers


Funció. Habitacle per el treballador  
Tipologia constructiva. 
Planta : Eliptica
Espai : Unitari.
Murs: De pedra en sec, no verticals, tencan-se cap a l'interior a mesura que guanyen alçada

El mur Est adossat al marge.
Coberta : Falsa cúpula.
Elements :
Porta :  En la façana Oest.

Muntants verticals.

Llinda horitzontal formada per dues lloses.
Finestres:  Façana Sud

1 de petita 

Façana Nord

1 de petita
Elements funcionals exteriors : Escopidor perimetral malmès.
Elements funcionals interiors : Fornícula sobre la porta.
Coberta Interior: Falsa cúpula.
Acabament de la coberta :
Cobriment coberta : Terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur: Irregular, i de diferent mida.
Litologia de l’aparell: Calcària.
Construccions de pedra en sec associades: Murs de marge.
Materials constructius:
Paraments : Lloses i pedres irregulars.
Coberta: Lloses i terra.
Paviment interior : Terra
Tècnica constructiva: Pedra en sec.
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: La barraca manté un bon estat de conservació.


Alçat Sud
Coberta
Alçat Nord
Alçat Oest
Detall porta alçat Oest
Detall interior


P10Pa029-001 - BARRACA


BARRACA P10Pa29-001


Identificador: P10Pa29-001
Tipus de construcció : BarracaSituació.
Dades cadastrals.
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Ref. Cadastral: 08190A010000290000PD
Polígon: 10
Parcel·la : 29
Topònim : Sant Martí
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 410987
Y: 4631548
H: 465 m.
Codi Wikipedra: 10835

 

Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Situada dins el bosc
Terreny: Terreny en forta pendent


Ubicació en relació a altres construccions. Aillada, amb marges de pedra propers


Funció. Habitacle per el treballador  
Tipologia constructiva. 
Planta : Circular
Espai : Unitari.
Murs: De pedra en sec, no verticals, tencan-se cap a l'interior a mesura que guanyen alçada

El mur Nord adossat al marge.
Coberta : Falsa cúpula.
Elements :
Porta :  En la façana sud.

Muntants verticals.

Llinda horitzontal formada per dues lloses.
Finestres:  Façana Est

1 de petita 

Façana Oest

1 de petita
Elements funcionals exteriors : Escopidor perimetral malmès.
Elements funcionals interiors : Fornícula sobre la porta.
Coberta Interior: Falsa cúpula.
Acabament de la coberta :
Cobriment coberta : Terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur: Irregular, i de diferent mida.
Litologia de l’aparell: Calcària.
Construccions de pedra en sec associades: Murs de marge.

 

Materials constructius:
Paraments : Lloses i pedres irregulars.
Coberta: Lloses i terra.
Paviment interior : Terra
Tècnica constructiva: Pedra en sec.
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: La barraca manté un bon estat de conservació.

La coberta te un forat en la seva part superior. Alçat Sud
Alçat Est
Alçat Nord
Coberta
Alçat Oest
Detall interior finestra Est
Detall interior fornícula interior sobre porta


dimarts, 17 de març del 2015

P13Pa069-001 - BARRACA


BARRACA P13Pa69-001


Identificador: P13Pa69-001
Tipus de construcció : Barraca

Situació.
Dades cadastrals.
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Ref. Cadastral: 08190A013000690000PA
Polígon: 13
Parcel·la : 69
Topònim : El Pal
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 407831
Y: 4632047
H: 328 m.
Codi Wikipedra: 10816Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Camps de conreu 
Terreny: Pla amb marges


Ubicació en relació a altres construccions. Aillada, amb marges de pedra propers


Funció. Habitacle per el treballador  
Tipologia constructiva. 
Planta : Quadrada.
Espai : Unitari.
Murs: De pedra en sec, no verticals, tencan-se cap a l'interior a mesura que guanyen alçada
Coberta : Falsa cúpula.
Elements :
Porta :  En la façana sud, hi ha porta de fusta oberta

Adosada al mur oest

Muntants verticals.

Llinda horitzontal formada per dues lloses.
Finestres:  Façana Est

1 de petita 

Façana Nord

1 de petita

Façana Oest

1 de petita
Elements funcionals exteriors : Escopidor perimetral malmès.
Elements funcionals interiors : Fornícula sobre la porta.
Coberta Interior: Falsa cúpula.
Acabament de la coberta : Caramull
Cobriment coberta : Terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur: Irregular, i de diferent mida.
Litologia de l’aparell: Calcària.
Construccions de pedra en sec associades: Murs de marge.Materials constructius:
Paraments : Lloses i pedres irregulars.
Coberta: Lloses i terra.
Paviment interior : Terra
Tècnica constructiva: Pedra en sec.
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: La barraca manté un bon estat de conservació.

Alçat Sud
Alçat Est
Alçat Nord
Alçat Oest
Detall del caramull
Detall fornícula interior sobre la porta
Detall interior