diumenge, 8 de maig del 2022

P06Pa073-001 - BARRACA

BARRACA P06Pa073-001
Identificador: P06Pa073-001
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona :Fontanelles - Ridor 
Poligón: 06
Parcel·la : 073
Ref. cadastral: 08190A006000730000PY
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 404745
Y: 4629817
H: 413
Codi Wikipedra:  26.145
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Actualment situada dins del bosc. 
Terreny: Relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions:  Cap construcció propera.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Quadrada.
Murs: De pedra seca, totalment  enderrocats. 
Coberta: De falsa cúpula totalment enderrocada.  
Porta: Orientada a Nord
Finestres: Es conserva una en el mur oest.
Elements exteriors: No es conserven. 
Elements interiors: No es conserven.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enderrocats.
Coberta: De pedra seca,  totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total de la coberta i paraments 
Reformes i ampliacions: No