divendres, 30 de novembre del 2018

BARRACA P09Pa012-003
Identificador: P09Pa012-003
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona: Sant Martí
Polígon: 09
Parcel·la: 012
Ref. cadastral: 08190A009000120000PO
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410850
Y: 4631265
H: 438
Codi Wikipedra: 18.632

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'un camp, a tocar del bosc
Terreny: Relativament pla
Ubicació en relació a altres construccions: Propera al mas Sanmartí.
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca
Coberta: De falsa cúpula
Porta: De llinda plana, orientada a Sud-Oest
Finestres: Dues de petites, una orientada a Oest i l'altra a Sud
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors: Fornúcula orientada a Nord.
Materials constructius
Paraments: Pedra seca.
Coberta: Pedra seca, pedruscall i terra. 
Paviment: Terra, ha crescut un arble en el seu interior que surt a l'exterior pel forat de la coberta
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Parcialment enrunat el mur Nord-Oest, coberta parcialment enrunada.
Alçat Sud-Oest
Alçat Oest
Alçat Sud
Alçat Sud
Alçat Nord
Detall enderroc parcial
Detall exterior coberta


dimecres, 28 de novembre del 2018

P09Pa005-003 - BASSA

BASSA P09Pa005-003
Identificador: P09Pa005-003
Tipus de construcció: Bassa.
Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Sant Martí
Polígon: 09
Parcel·la: 005
Ref. cadastral: 08190A009000050000PL
Coordenades UTM-31N-ETRS89
X: 411223
Y: 4631349
H: 457
Codi Wikipedra: 519
Recollida i emmagatzematge d'aigües al mas Sanmatí de Serraïma (Bages): Gestió sostenible de l'aigua per a usos dompestics, agrícoles i ramaders en relació al gènere.
Narcis Carulla Gratacós, Carme Sanmatí Roset, Montserrat Sanmartí Roset.

.....
En el conjunt de la finca, hi havia diversos punts de recollida i emmmagatzematge d'aquestes aigües.
Al costat mateix de l'ermita es conserva una bassa obrada d'uns 30 m3 de capacitat que recull les aigües del rec del camí, cosa que permeté l'establiment d'un hort. Més, i vora el collet, les aigües del camí es recollien en uns bassots destinats a abeurar el ramat. Encara ara la vegetació de boga i canyís indica l'aportació estacional d'aigües pluvials.
Vinyes  del Mas Sanmartí
Elements de recollida  i conducció de l'aigua en murs propers
Paret de contenció de l'hort
Paret de contenció de l'hort

dilluns, 19 de novembre del 2018

BARRACA P12Pa031-001
Identificador: P12Pa031-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Riu Cornet
Polígon: 12
Parcel·la: 031
Ref. Cadastral: 08190A012000310000PA
Coordenades UTM-31N-ETRS89
X: 410042
Y: 4635231
H: 361
Codi Wikipedra: 18.572
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'un camp a tocar del bosc i prop del riu Cornet
Terreny: Relativament pla,  entre la barraca i el riu Cornet hi ha un fort desnivell
Ubicació en relació a altres construccions: cap construcció propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca , parcialment enrunats
Coberta: De falsa cúpula totalment enrunada
Porta: De llinda plana, orientada a Sud-Est
Finestres: s'en conserva una orientada a Nord-Est
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: No s'observen
Materials constructius
Paraments: De pedra seca
Coberta: De pedra seca totalment enrunada
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Enderroc total
Alçat Nord-Oest
Alçat Nord-Oest
Alçat Sud-Oest
Interior
Interior mur Nord-Oest
Vista Nord-Est
Exterior finestra Nord-Est
Interior mur Sud-Est
Interior mur Nord- Est
Interior mur Sud-Oest
Detall porta mur Sud-Est


dimarts, 6 de novembre del 2018

BARRACA P06Pa070-003
Identificador: P06Pa070-003
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Ridor - La Castellona
Polígon: 06
Parcel·la: 070
Ref. Cadastral: 08190A006000700000PW
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 404816
Y: 4629342
H: 458
Codi Wikipedra:  18.531
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada al mitg del bosc
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: situa al costat de les runes d'una antiga masoveria amb una tina i diverses construccions annexes.
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca
Coberta: De falsa cúpula
Porta: De llinda plana, orientada a Nord-Est
Finestres: Tres de petites
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors: Dues fornícules.
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Pedra seca, pedruscall i terra
Paviment: Terra
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Bon estat amb algun petit enderroc exterior.
Alçat Sud-Est
Alçat Sud-Oest
Vista general, al fons s'obren nous camps de conreu
Alçat Nord-Est
Alçat Nord-Oest
Detall interior mur Sud-Oest
Detall fornícules interiors