dimecres, 21 de juny del 2017

BARRACA  P13Pa003-001
Identificador : P13Pa003-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Ref. Cadastral : 08190A013000030000PH
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408406
Y: 4633684
H: 449
Codi Wikipedra:15.656
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc
Terreny : Pla
Ubicació  en relació a altres construccions : Parest de pedra seca properes
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Circular
Murs : De pedra seca enrunats.
Coberta : De falsa cúpula , enrunada
Porta : Orientada a Sud.
Finestres : S'observen una orientada a Nord i un altre orientada a Est.
Elements exteriors : No s'observen
Elements interiors : No s'observen
Materials constructius
Paraments: De pedra seca
Coberta : enrunada
Paviment : Tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions : No s'observen
Estat de conservació : Enderroc total
planta


Vista Sud
Vista Est
Vista Nord
Vista Oest
Exterior finestra Est
Porta
Interior finestra Est
Interior finestra Nord
Exterior finestra Nord
Murs propers
Murs propers


dimarts, 20 de juny del 2017

FORN DE CALÇ P10Pa029-016
Identificador : P10Pa029-016
Tipus de construcció : Forn de calç
Situació 
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A010000290000PD
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410453
Y: 4631635
H: 506
Codi Wikipedra : 29
BARRACA  P10Pa029-015
Identificador :  P10Pa029-015
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A010000290000PD
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410454
Y: 4631673
H: 505
Codi Wiquipedra: 15.657
Entorn i emplaçament 
Apritament del sòl : Situada dins del bosc
Terreny : Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Propera a un forn de calç i a parets de pedra
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Quadrada
Murs : De pedra seca, tots els murs llevat l'orientat a Sud, s'han doblat amb una nova paret de pedra segurament per evitar deformacions. 
Coberta : De falsa cúpula de pedra seca
Porta : Orientada a Sud, amb llinda plana.
Finestres : Tres orientades a Oest, Nord i Est.
Elements exteriors : Ràfec a la coberta
Elements interiors : Fornícula sobre la porta.
Materials constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta : Falsa cúpula de pedra seca amb acabat exterior de terra i vegetació
Paviment:  Terra.
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Bo
Cantonada Sud-Oest
Cantonada Sud-Est
Alçat Est
Alçat Nord
Alçat Oest
Detall interior
Detall interior de la coberta
Postada sobre la porta
Finestra mur Oest
Finestra mur Nord
Finestra mur Est
Mur proper
Mur proper

dissabte, 3 de juny del 2017

BARRACA P14Pa006-002
Identificador : P14Pa006-002
Tipus de construcció : Barraca
Situació 
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. cadastral : 08190A014000060000PS
Coordenades UTM31N-ETRES89
X:408872
Y:4634614
H:405
Codi Wiquipedra : 15.551
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc
Terreny : Irregular i amb pendent
Ubicació en realció a altres construccions : Molt propera, quasi a tocar a la barraca  P14Pa006-001
Funció : Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta : Quadrada
Murs : De pedra seca adossats al marge
Coberta : De falsa cúpula de pedra seca
Porta : De llinda plana orientada a Nord
Finestres : Una de petita orientada a l'Est
Elements exteriors : Ràfec a la coberta
Elements interiors : Una forníqula gran en el mur Sud i dues  de petites en els murs Est i Oest
Materials constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta : Falsa cúpula de pedra seca i terra exterior
Paviment : Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Bo, amb un petit enderroc en la coberta