dissabte, 30 de maig del 2015


BARRACA  P13Pa51-001
Identificador: 
P13Pa51-001
Tipus de construcció
Barraca


Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A013000510000PF
Polígon:
13
Parcel·la :
51
Topònim:
PLA DE PUIGBÓ
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
408037
Y:
4632611
H:
422m.
Codi Wikipedra:
11197


Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Situada dins del bosc 
Terreny:
PlaUbicació en relació a altres construccions . 
Adossada a un marge


Funció:
Habitacle per el treballador


Tipologia constructiva:

Planta :
Quadrada
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra molt regulars
Coberta:
De volta
Elements :

Porta:
En la façana Sud


Centrada


Llinda planaFinestres:
No 
Elements funcionals exteriors : 
No 
Elements funcionals interiors : 
Fornicula sobre la porta 
Coberta interior :
De volta
Acabament de la coberta : 
Capa de terra i vegetació
Cobriment de la coberta: 
vegetació
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra irregular. 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra: 
Cap.Materials constructius:

Paraments : 
Pedra  irregular
Coberta : 
De volta 
Paviment interior :
Terra
Tècnica constructiva :
Pedra en sec i coberta de volta Inscripcions :
Cap


Estat de conservació:
Bo amb un petit enderroc de la coberta Reformes i ampliacions : 
Cap 
Alçat Sud
Detall  interior, mur Nord
Detall interior
Alçat Oest tapat per la vegetació
Exterior coberta
Detall exterior coberta
Alçat Est
El dia 3 de setembre de 2016, s'observa que s'ha realitzat una rompuda a la zona , s'ha tallat el bosc i s'ha roturat el terreny, les fotogràfies següents son d'aquest dia.

Alçat Sud
Alçat Sud-Est
Alçat Sud-Oest
Alçat Nord
Vista Nord-Est
Vista Nord-EstBARRACA P7Pa15-001
Identificador: 
P7Pa15-001
Tipus de construcció
Barraca

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A007000150000PY
Polígon:
7
Parcel·la :
15
Topònim:
La Malesa
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
406626
Y:
4629716
H:
321 m.
Codi Wikipedra:
11196

Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Erm al costa de la riera de Soldevila
Terreny:
PlaUbicació en relació a altres construccions . 
Adosada a un marge  natural i sense construccion associades 


Funció:
Habitacle per el treballador


Tipologia constructiva:

Planta :
Quadrada
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra irregulars
Coberta:
 De bigues de fusta i lloses de pedra, enrunada.
Elements :

Porta:
En la façana Sud


Adosada al mur Oest


Montats verticals 


Llinda plana.
Finestres:
Petites en mur Oest i Est
Elements funcionals exteriors : 
Escopidor perimetral en mal estat 
Elements funcionals interiors : 
No s'observen
Coberta interior :
Bigues de fusta, enrunada 
Acabament de la coberta : 
Enrunada.
Cobriment de la coberta: 
Enrunada 
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra irregular
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra: 
No hi ha construccions associades 

Materials constructius:

Paraments : 
Pedra irregular 
Coberta : 
Bigues de fusta i lloses de pedra . Enrunada
Paviment interior :
Terra
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. Inscripcions :
Cap


Estat de conservació:
Molt dolent, la coberta enrunadaReformes i ampliacions : 
Cap 
Alçat Sud
Alçat sud i alçat Est tapat per la vegetació
Detall porta
Detall interior, bigues de fusta de la coberta
Detall cornisa coberta
Ferro fixat a l'exterior del mur Oest
Exterior finestra mur Est
Interior finestra mur Oest
Marge Nord
Alçat Oest i alçat Sud
Vista general

dimarts, 26 de maig del 2015


BARRACA P8Pa36-002
Identificador: 
P8Pa36-002
Tipus de construcció
Barraca

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A008000360000PK
Polígon:
8
Parcel·la :
36
Topònim:
Horts del Castell
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
409153
Y:
4630148
H:
389 m.
Codi Wikipedra:
11179


Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Bosc i arbustos
Terreny:
Porta pendent amb feixesUbicació en relació a altres construccions . 
Adosada a un marge , i marges de pedera seca associats 


Funció:
Habitacle per el treballador


Tipologia constructiva:

Planta :
Quadrada
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra irregulars
Coberta:
Enrunada.
Elements :

Porta:
En la façana Sud-Oest


Centrada


Montats tencant-se a mesura que guanyen alçada .


Llinda plana, formada per tres lloses.
Finestres:
No s'observen
Elements funcionals exteriors : 
Escopidor perimetral
Elements funcionals interiors : 
No s'observen
Coberta interior :
Falsa cupula enrunada.
Acabament de la coberta : 
Enrunada.
Cobriment de la coberta: 
Enrunada 
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra irregular
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra: 
Marges de pedra Materials constructius:

Paraments : 
Pedra irregular 
Coberta : 
Enrunada
Paviment interior :
No s'observa , tapat per l'enderroc.
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. Inscripcions :

Sobre la llinda de la porta : 
CapEstat de conservació:
Molt dolent, la coberta i el mur Sud-Est estan totalment enrunats, la resta de murs s'obseven en bones condicions.Reformes i ampliacions : 
Cap 
Alçat Sud-Oest
Alçat Sud-Est
Vista de la coberta enrunada
Vista de la coberta enrunada
Detall interior

divendres, 1 de maig del 2015

BARRACA P8Pa33-003
Identificador:  P8Pa33-003
Tipus de construcció Barraca


Situació:
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages 
Ref. Cadastral: 0819A008000330000PF
Polígon: 8
Parcel·la : 33
Topònim: Serrat del Xipell
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 408863
Y: 4630777
H: 355 m.
Codi Wikipedra : 11025

Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Bosc
Terreny: Pla.
Ubicació en relació a altres construccions .  Aïllada, sense construccions relacionades.
Funció: Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:
Planta : Quadrada
Espai: Unitàri.
Murs: De pedra molt   petites i irregulars
Coberta: Amb lliris i falta el remat final
Elements :
Porta: En la façana Oest
Centrada
Montats verticals .
Llinda plana.
Finestres: Dues de petites al mur nord
Elements funcionals exteriors :  Escopidor perimetral
Elements funcionals interiors :  Fornícula sobre porta  .
Coberta interior : Falsa cupula .
Acabament de la coberta :  Falta el remat de la coberta  
Cobriment de la coberta:  Lliris
Disposició de la pedra del mur:  Pedra   petita i irregular. 
Litologia de l'aparell:  Calcària
Construccions de pedra:  Cap.Materials constructius:
Paraments :  Pedra   petita i irregular. 
Coberta :  Pedra regular
Paviment interior : Roca mare 
Tècnica constructiva : Pedra en sec. 
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: En general molt bo llevat que falta el remat de la coberta
Reformes i ampliacions :  Cap 

Alçat Oest
Alçat Nord
Alçat Sud i Est
Alçat Nord i Est
Detall interior finestra mur Nord
Detall escupidor exterior alçat  Sud
Detall escupidor  exterior  alçat  Oest
Detall interior 
Detall interior finestres mur Nord
Detall falsa cúpula interior 
Paviment interior 
Lliris coberta 
LLiris coberta