diumenge, 29 de novembre de 2015


BARRACA P10Pa24-004
Identificador: 
P10Pa24-004
Tipus de construcció
Barraca
Alçat Nord

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A010000240000PF
Polígon:
10
Parcel·la :
24
Topònim:
El Solà
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
410019
Y:
4631371
H:
414 m
Codi Wikipedra:
12026

Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Situada al marge d'un camí
Terreny:
Irregular
Ubicació en relació a altres construccions . 
Aillada
Funció:
Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:

Planta :
Cuadrada
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra iregulars 
Coberta:
Enrunada
Elements :

Porta:
Orientada Sud


Enrunada
Finestres:
Cap
Elements funcionals exteriors :
No s'observa cap
Elements funcionals interiors : 
No s'observa cap
Coberta interior :
Enrunada
Acabament de la coberta : 
Enrunada
Cobriment de la coberta: 
Enrunada
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra de mides diverses 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra associades: 
Cap

Materials constructius:

Paraments : 
Pedra  de mides irregulars 
Coberta : 
Enrunada
Paviment interior :
Tapat per l'enderroc de la coberta
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. 
Inscripcions :
Cap
Estat de conservació:
Enrunada
Reformes i ampliacions : 
Cap 
Vista cenital
Alçat Est
Alçat Sud
Alçat Sud
Alçat Oest
Cantonada interior Nord-Est
Cantonada interior Nord-Oest
Vista cenitalCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada