dimecres, 21 d’agost del 2019

P08Pa036-006 - BARRACA

BARRACA P08Pa036-006
Identificador: P08Pa036-006
Tipus de construcció: BarracaVista general abans de la restauració 

Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A0080000360000PK
Polígon : 08
Parcel·la : 036
Coordenades UTM31N-ETRS89
X:409029
Y: 4630160
H: 340
Codi Wikipedra : 20.335Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada dins el bosc just al costat d'un marge de pedra seca i sota una línia d'alta tensió.
Terreny: Aterrassat
Ubicació en relació a altres construccions: Marges de pedra seca.
Funció : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva:
Planta: Quadrada
Murs : De pedra seca .
Coberta : De falsa cúpula.
Porta: Orientada a Sud, de llinda plana.
Finestres : No.
Elements exteriors : Ràfec perimetral de la coberta i caramull.
Elements interiors : Fornícula sobre la porta.

Croquis abans restauració

Materials constructius
Paraments : De pedra seca.
Coberta : De pedra seca, terra i vegetació.
Paviment : De terra.
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : En perfecte estat. Restaurada el mes de juny de l'any 2023
Reformes i ampliacions : Si
Fotos anteriors a la restauració duta a terme el mes de juny de 2023

Vista cenital del mur Nord abans restauració

Alçat Est abans restauració

Alçat Nord
Alçat Est i marge proper
Alçat Est  i marge proper
Antonada Sud-Est
Alçat Sud
Alçat Sud
Cantonada Sud-Oest i mur Oest
Alçat Oest
Alçat Oest
Cantonada Nord-Oest
Detall porta, mur Sud
Interior mur Nord
Detall interior coberta
Interior cantonada Nord-Oest
P13Pa002-003 - BARRACA

BARRACA P13Pa002-003
Identificador: P13Pa002-003
Tipus de construcció: Barraca

Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona: Serra-sanç
Polígon: 13
Parcel·la: 002
Ref. cadastral: 08190A013000020000PV
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408430
Y: 4633928
H: 434
Codi Wikipedra:20.334
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, al costat d'un camí
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Alguna barraca i marges de pedra seca.
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Trapezoidal
Murs: De pedra seca.
Coberta: No s'observa, totalment enrunada
Porta: Orientada a Sud
Finestres: No es conserven
Elements exteriors: No es conserven
Elements interiors: No es conserven
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: No es conserva, totalment enrunada
Paviment: Tapat per l'enderroc de la construcció
Inscripció: Cap
Estat de conservació: Totalment enrunada


dilluns, 19 d’agost del 2019

P08Pa9114-001 - ALBELLÓ

ALBELLÓ P08Pa9114-001
Identificador : P08Pa9114-001
Tipus de construcció: Albelló
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : la Querosa
Polígon: 08
Parcel·la: 9114
Ref. cadastral: 08190A008091140000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408754
Y: 4630931
H: 303
Codi Wikipedra: 655
Entorn i emplaçament 
Situat sobre la rasa que recull l'aigua dels marges del serrat del Xipell i que baixa de la zona dels Quatre  Cantons en direcció a la Riereta.
Funció: Permet que el camí, que comunica les cases de la Querosa, creui la rasa, que condueix aigua despues de les pluges.
Materials constructius
Paraments: pedra seca
Coberta: Lloses de pedra seca
Estat de conservació: Bo, en epoca moderna el camí es va fer més ample i es va ampliar l'albelló amb unes bigues de formigó i lloses de pedra.
Paret de canalització de la rasa
Paret de canalització de la rasa
Boca Est, s'observa les bigues de formió de la ampliació
Vista interior Est- Oest
Boca Oest
Vista interior Oest- Est