dimecres, 21 d’agost de 2019

P08Pa036-006 - BARRACA

BARRACA P08Pa036-006
Identificador: P08Pa036-006
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A0080000360000PK
Polígon : 08
Parcel·la : 036
Coordenades UTM31N-ETRS89
X:409029
Y: 4630160
H: 340
Codi Wikipedra : 20.335
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada dins el bosc just al costat d'un marge de pedra seca i sota una línia d'alta tensió.
Terreny: Aterrassat
Ubicació en relació a altres construccions: Marges de pedra seca.
Funció : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva:
Planta: Quadrada
Murs : De pedra seca .
Coberta : De falsa cúpula.
Porta: Orientada a Sud, de llinda plana.
Finestres : Una de petita en la cantonada Nord-Oest.
Elements exteriors : Ràfec perimetral de la coberta.
Elements interiors : Fornícula sobre la porta.
Materials constructius
Paraments : De pedra seca, els paraments Oest i Nord parcialment enrunats.
Coberta : De pedra seca, terra i vegetació.
Paviment : De terra.
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Bon estat, paramentsOest i Nord parcialment enrunats.
Reformes i ampliacions : No
Vista cenital del mur Nord
Alçat Est
Alçat Nord
Alçat Est i marge proper
Alçat Est  i marge proper
Antonada Sud-Est
Alçat Sud
Alçat Sud
Cantonada Sud-Oest i mur Oest
Alçat Oest
Alçat Oest
Cantonada Nord-Oest
Detall porta, mur Sud
Interior mur Nord
Detall interior coberta
Interior cantonada Nord-Oest

P13Pa002-003 - BARRACA

BARRACA P13Pa002-003
Identificador: P13Pa002-003
Tipus de construcció: Barraca

Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona: Serra-sanç
Polígon: 13
Parcel·la: 002
Ref. cadastral: 08190A013000020000PV
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408430
Y: 4633928
H: 434
Codi Wikipedra:20.334
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, al costat d'un camí
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Alguna barraca i marges de pedra seca.
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Trapezoidal
Murs: De pedra seca.
Coberta: No s'observa, totalment enrunada
Porta: Orientada a Sud
Finestres: No es conserven
Elements exteriors: No es conserven
Elements interiors: No es conserven
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: No es conserva, totalment enrunada
Paviment: Tapat per l'enderroc de la construcció
Inscripció: Cap
Estat de conservació: Totalment enrunada


dilluns, 19 d’agost de 2019

P08Pa9114-001 - ALBELLÓ

ALBELLÓ P08Pa9114-001
Identificador : P08Pa9114-001
Tipus de construcció: Albelló
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : la Querosa
Polígon: 08
Parcel·la: 9114
Ref. cadastral: 08190A008091140000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408754
Y: 4630931
H: 303
Codi Wikipedra: 655
Entorn i emplaçament 
Situat sobre la rasa que recull l'aigua dels marges del serrat del Xipell i que baixa de la zona dels Quatre  Cantons en direcció a la Riereta.
Funció: Permet que el camí, que comunica les cases de la Querosa, creui la rasa, que condueix aigua despues de les pluges.
Materials constructius
Paraments: pedra seca
Coberta: Lloses de pedra seca
Estat de conservació: Bo, en epoca moderna el camí es va fer més ample i es va ampliar l'albelló amb unes bigues de formigó i lloses de pedra.
Paret de canalització de la rasa
Paret de canalització de la rasa
Boca Est, s'observa les bigues de formió de la ampliació
Vista interior Est- Oest
Boca Oest
Vista interior Oest- Est

divendres, 9 d’agost de 2019

P15Pa012-002 BARRACA

BARRACA P15Pa012-002
Identificador: P15Pa012-002
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Manivertes
Polígon: 15
Parcel·la: 012
Ref. cadastral: 08190A015000120000PI
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409845
Y: 4636451
H: 422
Codi Wikipedra: 20.233Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl: Situada al costat d'un camp.
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Cap construcció propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Rectangular
Murs: De pedra seca.
Coberta: Bigues de fusta i lloses de pedra.
Porta: De llinda plana, orientada a Sud
Finestres: Una en el mur Sud, i una en el mur Oest.
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta i llosa en forma de taula en el mur Est
Elements interiors: No s'observen.

Croquis abans de les obres de reconstrucció 28/7/2019

Materials contructius

Paraments: Pedra seca.
Coberta:  Bigues de fusta i lloses de pedra i terra.
Paviment: Terra.
Inscripcions: Cap.
Estat de conservació: Perfecte estat, reconstruida  el setembre de l'any 2021 .

Alçat Est

Cantonada Sud-Est

Alçat Sud

Cantonada Sud-Oest

Alçat Oest

Cantonada Nord-Oest

Alçat Nord

Cantonda Nord-Est

Interior
Interior teulada


Estat de la construcció l'estiu de 2019, abans de les obres de reconstrucció.Alçat Sud
Cantonada Sud-Oest
Alçat Oest
Interior mur Nord
Detall interior
Cantonada Nord-Oest
Detall ràfec coberta cantonada Nord-Oest
Alçat Nord
Cantonada Nord-Est
Vista interior
Alçat Est