dimarts, 29 de juny del 2021

P08Pa036-009 - AIXOPLUC

AIXOPLUC P08Pa036-009
Identificador : P08Pa036-009
Tipus de construcció: Aixopluc


Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: El Castell
Ref. cadastral : 08190A008000360000PK
Polígon: 08
Parcel·la: 036
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409096
Y: 4630089
H: 362
Codi Wikipedra: 24.361
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Antigues feixes actualment situades dins del bosc
Terreny: Pla, aterrasssat.
Ubicació en relació a altres construccions : Barraques i murs propers.
Funció : Aixopluc
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular
Murs: De pedra seca
Coberta: Lloses de pedra
Porta: Orientada a Oest
Finestres: Cap
Elements exteriors: Rafec
Elements interiors : Cap


Materials constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta: Lloses i terra
Paviment : Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Bó - Restaurada el juny de 2021
P08Pa036-008 - MUR i ESCALA

 MUR I ESCALA P08Pa039-008
Identificador : P08Pa039-008
Tipus de construcció: Mur- Escala


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Castell
Polígon: 08
Parcel·la: 036
Ref. cadastral: 08190A008000360000PK
Coordenades UTM31N-ETRS89
Mur.
Inici.
X: 409091
Y: 4630061
H: 361
Final.
X: 409095
Y: 4630098
H: 361
Codi Wikipedra:  345
Alçada del mur : entre 1,00 i 1,40 metres
Tipus de mur:  Mur de marge, abancalament, en zona de bosc. Restaurat recentment
Longitud aproximada: 50 metres.


Detall escala

Datall escala

Aixopluc en el mateix mur