dimarts, 23 de gener del 2018

BARRACA P12Pa050-002
Identificador: P12Pa050-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Riu Cornet
Ref. cadastral: 08190A012000500000PD
Polígon: 12
Parcel·la: 050
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408969
Y: 4632814
H: 301
Codi Wikipedra: 16.990

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Dins del bosc, al costat d'un camp
Terreny: El camp  proper és pla però el terreny de la seva part posterior té una forta pendent
Ubicació en relació a altres construccions: Alguna barraca propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Rectangular
Murs: De pedra seca
Coberta: De falsa cúpula, enrunada i terra amb vegetació.
Porta: De llinda plana, orientada a Sud-Est
Finestres: Una en el mur Sud-Est i una altre en el mur Nord-Oest
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta
Elements interiors: Cap
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca, parcialment enrunada.
Paviment: Terra
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Coberta parcialment enrunada, mur Nord-Oest, exterior parcialment enrunat
Vista cantonada Sud
Alçat Sud-Est
Esterior finestra mur Sud-Est
Alçat mur Sud-Oest
Detall ràfec coberta
Vista cantonada Oest
Detall coberta, vista Nord-Oest
Detall coberta
Vista Nord-Est
Vista cantonada Est
Interior mur Nord-Est
Interior mur Sud-Oest

BARRACA P13Pa029-001
Identificador: P13Pa029-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Serra-sanç,  Serrat de l'Alou
Ref. cadastral:  08190A013000290000PS
Polígon: 13
Parcel·la: 029
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408012
Y: 4633705
H: 412
Codi Wikipedra: 16.989

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, al marge d'un camí
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Algun marge i alguna barraca propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular
Murs: De pedra seca
Coberta: De falsa cúpula, enrunada
Porta: De llinda plana, orientada a Est
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: Fornícula en el mur Oest
Materials constructius
Paraments: De pedra seca
Coberta: De pedra seca i terra, enrunada
Paviment: Totalment tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Enderroc de la coberta, i paraments tapats per l'enderroc
Alçat Est
Vista Nord
Vista Nord
Vista Oest
Vista Sud
Detall porta
Interior
Interior


BARRACA P09Pa026-001
Identificador : P09Pa026-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Serra de l'Hostaler
Ref. cadastral : 08190A009000260000PH
Polígon: 09
Parcel·la: 026
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 413162
Y: 4629689
H: 360
Codi Wikipedia: 16.988

Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, al marge d'un camp de creació recent com a conseqüencia de la rompuda del bosc del pla de la carena de la serra de l'Hostaler.
Terreny: al límit del pla i amb la porta encarada cap a la pendent .
Ubicació en relació a altres construccions: algun marge i alguna barraca de pedra seca propera.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta : Rectangular
Murs: De pedra seca
Coberta: De falsa cúpula, enrunada.
Porta: De llinda plana orientada a Sud
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: No s'observen
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Pedra seca, enrunada
Paviment : Tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Enderroc total de la coberta i de part dels murs.
Alçat Sud
Alçat Oest
Cantonada Nord-Est
Alçat Oest
Vista Nord
Alçat Estdiumenge, 21 de gener del 2018

CISTERNA P04Pa036-002
Identificador : P04Pa036-002
Tipus de construcció : Magatzem d'aigua o algun altre material.
Situació
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Sala
Ref. cadastral : 08190A004000360000PR
Polígon : 04
Parcel·la : 036
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407621
Y: 4626406
H: 284
Codi Wikipedra: 187
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada al marge d'un camí
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Dins de l'ambit de la masia de la Sala
Funció : Desconeguda, peró sembla que per les seves caracteristiques es podia utilitzar com a magatzem d'algun líquit o bé algun altre material.
Tipologia constructiva
Planta : Circular
Murs: De pedra i en la part soterrada forrada per totxo massis
Coberta: Volta de pedra i terra
Porta: Orientada a Sud, de llinda planta
Finestres: Cap
Element exterior : Cap
Element interior: Cap
Materials constructius:
Paraments : De pedra i calç i totxo massis.
Coberta: Cúpula de pedra, terra i vegetació
Paviment: No es veu
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Bon estat amb algun petit enderroc exterior.
El mapa de l'ICGC l'anomena Barraca de la Sala.
Alçat Nord
Detall parament Nord
Alçat Oest
Alçat Est
Alçat Sud
Detall porta
Detall porta
Detall interior
Interior  coberta
Interior