dilluns, 29 de gener del 2024

P07Pa110-001 - BARRACA

BARRACA P07Pa110-001
Identificador : P07Pa111-002
Tipus de construcció: Barraca.


Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca :Bages.
Ref. Cadastral : 08190A007001100000PA
Polígon : 07
Parcel·la :110
Topónim : Mas de les Coves
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406986
Y: 4627901
H: 336
Codi Wikipedra : 29.212
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc .
Terreny:  Relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra propers.
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular.
Murs: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:  No es conserva.
Porta:  No es conserva, orientada a sud.
Finestres: No es conserven. 
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta: No es conserva
Paviment: Tapat per enderrocs i vegetació
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No


dijous, 18 de gener del 2024

P05Pa042-001 - BARRACA

 

BARRACA  P05Pa042-001
Identificador: P05Pa042-001
Tipus de construcció: BarracaSituació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Sant Ponç
Ref. cadastral : 08190A005000420000PM
Polígon: 05
Parcel·la: 042
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406940
Y: 4626697
H: 315
Codi Wikipedra: 29.152
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc .
Terreny: Irregular, adosada al marge.
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra propers.
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Barraca dobles, els dos habitacles tenen planta rectangular.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula.
Porta:  De lllinda plana, orientada a al Sud
Finestres: Si, en el mur Oest . 
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta.
Elements interiors: Fornicula sobre les dues portes, en l'habitacle oest un banc i en l'est una fornícula i un cocó.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca i terra, parcialment enderrocada.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Bon estat amb algun petit enderroc a la coberta. 
Reformes i ampliacions: No