dilluns, 19 de desembre del 2016

BARRACA P13Pa086-002
Identificador : P13Pa086-002
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades Cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastrals : 08190A013000860000PK
Polígon : 13
Parcel·la : 086
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407856
Y: 4631786
H: 317
Codi Wikipedra :  14316
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada en un marge en una zona de conreus de secà
Terreny: Pla amb marges
Ubicació en relació a altres construccions : Barraques properes
Funció : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva
Planta : Circular
Murs : De pedra seca
Coberta : Enrunada
Porta : Orientada a Sud
Finestres : No s'observen
Elements exteriors : No s'observen
Elements interiors : No s'observen
Materials constructius
Paraments: De pedra seca
Coberta : Enruna, en l'actualitat hi ha una placa de fibrociment
Paviment : Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Enderroc de la coberta
Reformes i ampliacions : Cap
Alçat Nord
Alçat Est
Alçat Est
Alçat Sud
Alçat Sud-Oest
Alçat Oest
BARRACA P13Pa086-001
Identificador :  P13Pa086-001
Tipus de  construcció : Barraca
Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A013000860000PK
Polígon : 13
Parcel·la : 086
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407823
Y: 4631904
H: 317
Codi Wikipedra:  14315
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada en un marge en una zona de conreus de secà
Terreny : Pla, amb marges
Ubicació en relació a altres construccions : Barraques properes
Funció : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva
Planta : Trapezoidal
Murs : De pedra seca  de tamany irregular, carreus de grans dimensions en les cantonades i llinda
Coberta : De falsa cúpula amb pedra seca, amb acabat exterior de terra i vegetació
Porta : Orientada a Sud-Oest amb llinda plana
Finestres : Una de petita en el mur Nord-Oest
Elements exteriors : Ràfec exterior de la coberta, practicament  desaparegut
Elements interiors : Fornícula sobre la porta
Materials constructius
Parament : De pedra seca
Coberta : Falsa cúpula de pedra seca , acabat exterior de terra i vegetació
Paviment : Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Bon estat de conservació
Reformes i ampliacions : Cap
Alçat Sud-Oest
Alçat Sud-Est
Vista Nord-Est, coberta
Coberta
Vista Oest
Vista Oest
Detall porta
Detall llinda porta
Interior, cantonada Nord
Interior, cantonada Est
Interior, detall coberta

Fornícula sobre la porta
Situació entorn
Situació en relació a altres construccions


BARRACA P13Pa085-001
Identificador : P13Pa085-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A013000850000PO
Polígon : 13
Parcel·la : 085
Coodenades UTM31N-ETRS89
X: 407941
Y: 4631799
H: 318
Codi Wikipedra : 14314
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada en el marge d'un camp
Terreny : Pla, aprofita un marge.
Ubicació en relació a altres construccions : Barraques properes
Funció : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs : De pedra seca de tamany irregular
Coberta : De falsa cúpula amb pedra seca
Porta : Orientada a Sud-Oest i amb llinda plana.
Finestres : Una de petita orientada a Est.
Elements exteriors : Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors : Fornícula en la zona Nord-Est
Materials constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta : Falsa cúpula de pedra seca, acabat exterior de pedra i vegetació i pedruscall
Paviment : Terra
Inscripció : Cap
Estat de conservació : Bon estat de conservació
Reformes i ampliacions : No
Alçat Oest
Alçat Sud-Oest
Alçat Sud
Alçat Sud-Est
Detall ràfec exterior
Alçat Nord- Coberta
Detall exterior de la finestra, alçat Est
Detall exterior de la porta
Detall interior de la coberta
Interior mur Nord

Llinda de la porta
Alçat Oest
Detall de la cobertaBARRACA P11Pa017-001
Identificador : P11Pa017-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades Cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A011000170000PH
Polígon : 11
Parcel·la : 017
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409027
Y: 4632270
H: 352
Codi Wikipedra :  14313
Entorn i emplaçament
Aprofitament de sòl : Situada en el marge d'un camp
Terreny : Pla i proper al marge superior d'un torrent
Ubicació en relació a altres construccions : Cap altre construcció propera
Funció : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva
Planta : Circular
Murs : De pedra seca de tamany irregular
Coberta : De falsa cúpula amb pedra seca
Porta : Orientada a Nord-Oest, amb llinda plana
Finestres: Dues de petites orientades a Sud-Est i a Sud-Oest
Elements exteriors : Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors :  Cocó en el mur Sud-Oest i fornícula sobre la porta.
Materials constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta : Falsa cúpula de pedra seca, acabada amb pedruscall i vegetació.
Paviment : De terra
Inscripció : Cap
Estat de conservació : Bon estat de conservació.
Reformes i ampliacions : No


Alçat Sud-Est
Alçat Sud-Est
Alçat Sud-Est
Alçat Sud-Oest
Alçat Sud-Oest
Alçat Nord-Oest

Alçat Oest
Alçat Oest

Coberta interior
Detall de la fornícula interior situada sobre la porta
Interior finestra mur Sud-Oest
Interior finestra mur Sud-Est
Detall cocó
Finestra mur Sud-Oest
Finestra mur Sud-Est
Detall exterior del ràfec
Detall exterior coberta