dimarts, 22 de desembre del 2020

P05Pa027-001 - BARRACA

 BARRACA P05Pa027-001
Identificador : P05Pa027-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Pla dels Abadals
Polígon:05
Parcel·la: 027
Ref. cadastral: 08190A005000270000PA
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406125
Y: 4627429
H: 342
Codi Wikipedra: 23.064
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Actualment situada dins del bosc, al costat d'un camp.
Terreny: Situada en una zona relativament plana, en un marge en pendent .
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera. 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca.
Porta: De llinda plana, orientada a Nord-Est. 
Finestres: Cap.
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta.
Elements interiors: Cap.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació
Paviment: Argila. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Perfecte estat.
Reformes i ampliacions: No.

Cantonada Est

Cantonada Est

Alçat Nord-Est

Cantonada Est

Mur interior Sud-Oest

Cantonada Nord

Alçat Nord-Oest

Vista Oest, coberta

Alçat Sud-Est

Barraca amb vistes al Montseny


P05Pa028-001 - BARRACA

BARRACA P05Pa028-001
Identificador : P05Pa028-001
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Mas Martorell
Polígon:05
Parcel·la: 028
Ref. cadastral: 08190A005000280000PB
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406782
Y: 4627446
H: 319
Codi Wikipedra: 23.065
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Actualment situada en un marge entre dos camps de conreu de cereals.
Terreny: Situada en una zona relativament plana .
Ubicació en relació a altres construccions : Propera al Mas Martorell. 
Funció:  Habitacle pel treballador, magatzem.
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  A dues aigües, amb bigues de fusta, lloses de pedra, terra i vegetació.
Porta: Obertura orientada a Sud que ocupa tot el parament. 
Finestres: No.
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta.
Elements interiors: Cap.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Bigues de fusta, lloses de pedra, terra i vegetació.
Paviment: Argila. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Petit enderroc de la coberta.
Reformes i ampliacions: No.

Alçat Sud

Alçat Sud

interior parament Est

Interior parament Nord i coberta

Interior coberta

Interior parament Oest

Suport biga de fusta de la teulada

Alçat mur Est.

Alçat mur Est.

Detall ràfec coberta

Alçat mur Nord

Alçat Oest

Cantonada Sud-Oest

Detall recolçament biga fusta de la teulada

Detall biga carener teulada

Detall interior teuladadiumenge, 20 de desembre del 2020

P11Pa005-003 - BARRACA

BARRACA P11Pa005-003
Identificador : P11Pa005-002
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : el Sellares - Cap de la Bagueta
Polígon:11
Parcel·la: 005
Ref. cadastral: 08190A011000050000PR
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411012
Y: 4632968
H: 503
Codi Wikipedra: 23.056
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Actualment situada dins del bosc, al costat d'un camí.
Terreny: Situada en una zona relativament plana .
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera. 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Circular.
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, parcialment enrunada.
Porta: De llinda plana, orientada a Sud. 
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta: Pedra seca, parcialment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat pels enderrocs. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc parcial de la coberta i dels murs.
Reformes i ampliacions: No.