dissabte, 21 de desembre del 2019

P07Pa062-001 - BASSA

BASSA P07Pa062-001
Identificador: P07Pa062-001
Tipus de construcció: Bassa
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Pla de l'Illa- Cabrianes
Polígon:  07
Parcel·la: 062
Ref.cadastral: 08190A007000620000PK
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408552
Y: 4628238
H: 257
Codi Wikipedra: 1.024

P07Pa061-001 - BARRACA

BARRACA P07Pa061-001
Identificador : P07Pa061-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Pla de l'Illa- Cabrianes
Polígon:  07
Parcel·la: 061
Ref.cadastral: 08190A007000610000PO
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408529
Y: 4628251
H: 258
Codi Wikipedra: 20.982
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'un camp.
Terreny: Pla 
Ubicació en relació a altres construccions: Propera a una bassa
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular.
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta: De falsa cúpula, totalment enrunada. 
Porta: De llinda plana, orientada a Sud.
Finestres: Només se'n conserva una orientada a l'Oest
Elements exteriors: No es conserven
Elements interiors: No es conserven 
Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta: De pedra seca, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, totalment cobert per enderroc.
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Totalment enrunada.
Reformes i ampliacions: No. divendres, 29 de novembre del 2019

P08Pa133-002 - BARRACA

BARRACA P08Pa133-002
Identificador: P08Pa133-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: El Soler - Cabrianes
Polígon: 08
Parcel·la: 133
Ref. cadastral: 08190A008001330000PK
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409551
Y: 4628985
H: 316
Codi wikipedra: 20.850
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada al mig d'un camp
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Alguna barraca propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca, en una fase posterior s'han rejuntat amb morter de calç.
Coberta: Amb bigues de fusta i llates de fusta, doblat de rajoles i teules. Totalment enrunada
Porta: De llinda plana , orientada a Sud
Finestes: Una en cada façana,  orientades a Sud, Est, Nord i Oest.
Elements exteriors: Una petita cisterna en la cantonada Nord-Oest
Elements interiors: No s'observen
Materials constructius
Parament: Pedra seca , posteriorment rejuntada amb morter de calç.
Coberta: Bigues i llates de fusta , doblat de rajola i teules
Pavimet: No s'observa, tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Enderroc total de la coberta
Reformes i ampliacions : No
Alçat Sud
Cantonada Sud-Est
Alçat Est
Cantonada Nord-Est
Alçát Nord
Cantonada Nord- Oest
Alçat Oest
Cisterna cantonada Nord-Oest
Cisterna cantonada Nord-Oest
Cantonada Sud-Oest

dilluns, 25 de novembre del 2019

P09Pa024-001 - BARRACA

BARRACA P09Pa024-001
Identificador: P09Pa024-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent 
Comarca: Bages 
Zona : Fucimanya
Polígon: 09
Parcel·la: 024
Ref. cadastral: 08190A009000240000PZ
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 412624
Y: 4630100
H: 370
Codi Wikipedra: 20.842
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc
Terreny: Irregular amb pendent
Ubicacióen relació a altres construccions: Cap construcció propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular.
Murs: De pedra seca, parcialment enrunada.
Coberta: De falsa cùpula, construida amb lloses de pedra seca, enrunada.
Porta: De llinda plana, orientada a Sud-Oest.
Finestres: Una,  orientada a Sud.
Elements exterior: Resta de ràfec de la coberta.
Elements interior: Cap element interior.
Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enrunada.
Coberta: De pedra seca i pedruscall.
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Totalment esfondrada.
Reformes i ampliacions: No
Alçat Sud-Est
Alçat Sud
Alçat Sud-Oest
Alçat Nord-Oest
Alçat Nord-Est
Detall exterior coberta
Detall exterior coberta
Detall murs
Interior murs
Interior murs