dilluns, 31 de gener del 2022

P07Pa017-003 - BARRACA

BARRACA P07Pa017-003
Identificador: P07Pa017-003
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Cogulló
Poligón: 07
Parcel·la : 017
Ref. cadastral: 08190A007000170000PQ
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406637
Y: 4628764
H: 392
Codi Wikipedra: 25.588
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca propera i algun marge.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Quadrada.
Murs: De pedra seca, amb importants enderrocs. 
Coberta: De falsa cúpula, amb importants enderrocs. 
Porta: Orientada a Sud.
Finestres: dues, orientades a , Est i Oest.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No s'observen.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, amb importants enderrocs.
Coberta: De pedra secà parcialment enrunada.
Paviment: Argila. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Importants enderrocs en paraments i coberta.
Reformes i ampliacions: NoP08Pa092-013 - BARRACA

BARRACA P08Pa092-013
Identificador: P08Pa092-013
Tipus de construcció: Barraca


Situació

Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : La Carrera
Poligón: 08
Parcel·la : 092
Ref. cadastral: 08190A008000920000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410024
Y: 4630030
H: 491
Codi Wikipedra: 25.587
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions:  Parets de pedra seca i clapers en la mateixa zona.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  El·liptica. 
Murs: De pedra seca, amb un petit enderroc en la zona Sud-Oest.
Coberta: De falsa cúpula, parcialment enderrocada.
Porta: Orientada a Sud.
Finestres: Tres, orientades a Nord, Est i Oest.
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta.
Elements interiors: Fornícula sobre la porta.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, amb un enderroc petit.
Coberta: De pedra secà parcialment enrunada.
Paviment: Argila. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Petit enderroc en murs i coberta.
Reformes i ampliacions: No
P08Pa092-012 - BARRACA

BARRACA P08Pa092-012
Identificador: P08Pa092-012
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : La Carrera
Poligón: 08
Parcel·la : 092
Ref. cadastral: 08190A008000920000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409878
Y: 4629821
H: 426
Codi Wikipedra:  25.586
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions:  Algun marge proper. 
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Rectangular. 
Murs: De pedra seca, Parcialment enrunats.
Coberta: De falsa cúpula, totalment enderrocada.
Porta: Orientada a Sud.
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enderrocats.
Coberta: De pedra secà totalment enrunada.
Paviment: Tapat per enderrocs i vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No