diumenge, 16 de març del 2014

P09Pa005-001 - BARRACA

BARRACA P9Pa05-001
Identificador:                        P9Pa05-001
Tipus de construcció :        BarracaSituació.
Dades cadastrals.
Municipi :                                             Sallent
Comarca:                                              Bages
Ref. Cadastral:                                     08190A009000050000PL
Polígon:                                                9
Parcel·la :                                             05
Topònim :                                             Sant Martí.
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X:                                                           410843
Y:                                                            4631503
H:                                                           406 m.
Codi Wikipedra:                                 9420


Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl :                        Camps de conreu
Terreny:                                                 Topografia irregular, situada al marge d’un camp de conreu.

Ubicació en relació a altres construccions.
Marge d’un camp , sense construccions relacionades , marges de paret de pedra propers.

Funció.
Habitacle per el treballador                                            

Tipologia constructiva.
Planta :                                                  Irregular.
Espai :                                                    Unitari.
Murs:                                                      De pedra en sec no verticals, aprofitant els desnivell del terreny.
Coberta :                                                Falsa cúpula.
Elements :                                              Fornícules interiors  .
Porta :                                                    En la façana Oest .
                                                                Llinda plana.
Finestres:                                              Façana Sud.
1 de petita
Elements funcionals exteriors :       Escopidor perimetral.
Elements funcionals interiors :        Fornícules  .
Coberta Interior:                                 Falsa cúpula.
Acabament coberta :                          No s’observa cap element especial.
Cobriment coberta :                            Terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur:       Irregular i  discontinua .
Litologia de l’aparell:                         Calcària.
Construccions de pedra
en sec associades :                             Marges de pedra propers.Materials constructius:
Paraments :                                          Lloses i pedres irregulars.
Coberta :                                                Lloses i terra  .
Paviment interior :                              Terra.
Tècnica constructiva :                        
Pedra en sec.

Inscripcions :
Cap.

Estat de conservació:
Deficient  s’han produït esfondraments dels murs exterior, estabilitat greument compromesa.

Reformes i ampliacions :

Cap.

 Alçat Nord

 Alçat Sud

 Detall exterior porta

 Detall exterior finestra mur Sud

Detall fornícules interiors 
Det
Detall interior falsa cúpula

Paisatge exterior