dimarts, 24 de novembre del 2015


BARRACA P10Pa29-003
Identificador: 
P10Pa29-003
Tipus de construcció
Barraca

Alçat Oest i Sud


Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A010000290000PD
Polígon:
10
Parcel·la :
29
Topònim:
Sant Martí (alzinar)
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
410020
Y:
4631750
H:
496 m
Codi Wikipedra:
12003Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Situada dins el bosc, marges de pedra propers
Terreny:
Al límit del terreny pla i prop d'un fort desnivell
Ubicació en relació a altres construccions . 
Aillada
Funció:
Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:

Planta :
Quadrada
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra iregulars amb algunes de grans dimensións
Coberta:
De falsa cúpula 
Elements :
Cap
Porta:
En façana Sud


Adosada a la paret orientada a Oest


Llinda plana
Finestres:
Cap
Elements funcionals exteriors :
Cornisa perimetral 
Elements funcionals interiors : 
Cap
Coberta interior :
Falsa cúpula 
Acabament de la coberta : 
Terra 
Cobriment de la coberta: 
Pedrduscall i terra
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra de mides diverses 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra associades: 
Alguna paret de marge properaMaterials constructius:

Paraments : 
Pedra  de mides irregulars 
Coberta : 
Falsa cúpula 
Paviment interior :
Terra 
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. 
Inscripcions :
Cap
Estat de conservació:
Coberta parcialment enrunada , alguns blocs de les parets moguts
Reformes i ampliacions : 
Cap 
Alçat Est
Alçat Sud
Alçat Sud
Alçat Oest
Alçat Nord
Pedruscall de la coberta
Detall cornisa perimetral a alçat Sud
Detall exterior porta
Detall interior coberta
Detall interior
Detall interior porta
Detall interior
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada