dilluns, 10 d’agost del 2020

P05Pa018-001 - BARRACA

BARRACA P05Pa018-001
Identificador : P05Pa018-001
Tipus de construcció: Barraca  

Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Garrigada de Torrebruna
Polígon: 05
Parcel·la: 018
Ref. cadastral: 08190A005000180000PE
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 405631
Y: 4627896
H: 410
Codi Wikipedra: 22.236

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Cap barraca propera. 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada.
Murs: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:  De pedra seca, totalment enrunada. 
Porta: Orientada a Sud. 
Finestres: No es conserven
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enderrocats.
Coberta:  De pedra seca, totalment enderrocada. 
Paviment: tapat per la vegertació i els enderrocs. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total. 
Reformes i ampliacions: No

P12Pa012-004 - BARRACA

BARRACA P12Pa012-004
Identificador : P12Pa012-004
Tipus de construcció: Barraca  


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Morral
Polígon: 12
Parcel·la: 012
Ref. cadastral: 08190A012000120000PO
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411716
Y: 4636602
H: 458
Codi Wikipedra: 22.235
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'un gran camp de conreu de secà. 
Terreny: Relativament pla 
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera. 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular, amb dos habitacles.
Murs: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:  De bigues de fusta i lloses de pedra, totalment enrunada. 
Porta: Orientada a Sud. 
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No s'observen.
Elements interiors: No s'observen.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enderrocats, només es conserva el mur Nord.
Coberta: De bigues de fusta i lloses de pedra,  totalment enderrocada. 
Paviment: tapat per la vegertació i els enderrocs. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total. 
Reformes i ampliacions: No

P12Pa012-003 - BARRACA

BARRACA P12Pa012-003
Identificador : P12Pa012-003
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Morral
Polígon: 12
Parcel·la: 012
Ref. cadastral: 08190A012000120000PO
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411682
Y: 4636548
H: 451
Codi Wikipedra: 22.234
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, en un marge entre dos camp, aprofitant una bauma de roca. 
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera. 
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Irregular
Murs: De pedra seca, parcialment enrunada.
Coberta: La roca de la bauma que ha colapsat i ha sepultat la construcció.
Porta:  -
Finestres: -
Elements exteriors: -
Elements interiors: -

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enderrocats.
Coberta: Construcció en una bauma, la roca de la bauma s'ha trencat provacant l'esfondrament de la construcció.
Paviment: Tapat per l'enderroc. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No
P12Pa027-013 - BARRACA

BARRACA P12Pa027-013
Identificador : P12Pa027-013
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Graner
Polígon: 12
Parcel·la: 027
Ref. cadastral: 08190A012000270000PW
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410758
Y: 4635984
H: 426
Codi Wikipedra:  22.233

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, molt aprop d'un camp de conreu de secà.
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Circular.
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta:  De pedra seca, totalment enrunada. 
Porta: Orientada a Sud
Finestres: No s'observen.
Elements exteriors: No s'observen.
Elements interiors: No s'observen.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enderrocats.
Coberta:  De pedra seca, totalment enderrocada. 
Paviment: tapat per la vegertació i els enderrocs. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total de coberta i parcial de paraments. 
Reformes i ampliacions: No