dissabte, 29 de febrer del 2020

P08Pa090-003 - BARRACA

BARRACA P08Pa090-003
Identificador : P08Pa090-003
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: El Soler - La Carrera 
Polígon: 08
Parcel·la: 090
Ref. cadastral: 08190A008000900000PB
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409806
Y: 4629198
H: 337
Codi Wikipedra: 4327


Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en una un terreny destinat a vinya, envoltada de camps de secà i altres vinyes.
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera,  i una cisterna. Propera a les cases de la Carrera i el Soler.
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca.
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca.
Porta: Llinda plana, orientada a Sud.
Finestres: Cap
Elements exteriors: Ràfec perimetral en la coberta.
Elements interiors: Fornícula sobre la porta, i dues fornícules en el mur Nord.Materials constructius
Paraments: De pedra seca..
Coberta: Pedra seca i terra.
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Un enderroc recent en el mur exterior del sector Oest.
Reformes i ampliacions: No

Alçat Sud

Alçat Sud-Est

Alçat Est

Alçat Nord- Est

Alçat Sud-Oest

Detall esterior porta

Detall interior, s'observen les dues fornícules 

Detall interior de la coberta 

Detall de la fornícula interior sobre la porta

divendres, 28 de febrer del 2020

P07Pa003-003 - BASSA

BASSA P07Pa003-003
Identificador: P07Pa003-003
Tipus de construcció: Bassa

Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: La Plana - Torrent de Soldevila
Ref. cadastral : 08190A0070000030000PF
Polígon: 07
Parcel·la: 003
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407952
Y: 4630199
H: 303
Codi Wikipedra: 1.172Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en antigues feixes abandonades amb alguna olivera 
Terreny: en pendent 
Ubicació en relació a altres construccions: Algun marge.
Funció: Emmagatzematge d'aigua
Tipologia constructiva
Planta: Irregular
Murs: De pedra
Dificil d'observar, doncs està tapada amb plaques de fibrociment. 


P08Pa120-004 - BARRACA

BARRACA P08Pa120-004
Identificador: P08Pa120-004
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: La Mallola - Granges del Feliu
Polígon: 08
Parcel·la: 120
Ref. cadastral: 08190A008001200000PB
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409054
Y: 4629231
H: 294
Codi Wikipedra: 21.565


Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en una zona erma, propera a un camí i a unes granges.
Terreny: Irregular
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera 
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca, adosada a un marge.
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca.
Porta: Llinda plana, orientada a Sud.
Finestres: Cap
Elements exteriors: Cap.
Elements interiors: Fornícula sobre la porta, i xemeneia.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca..
Coberta: Pedra seca i terra.
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Bon estat de conservació
Reformes i ampliacions: NoAlçat Sud

Alçat Est

Alçat Est

Alçat Nord-Est

Coberta

Detall exterior xemeneia

Alçat Nord-Oest

Detall interior

Detall interior coberta

Detall fornícula sobre la porta


dimecres, 26 de febrer del 2020

P09Pa026-002 - BARRACA

BARRACA P09Pa026-002
Identificador: P09Pa026-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: El Serrat de l'Hostaler
Polígon: 09
Parcel·la: 026
Ref. cadastral: 08190A009000260000PH
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 413087
Y: 4629494
H: 316
Codi Wikipedra: 21.553


Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, propera a camps de conreu
Terreny: Irregular
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera 
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Irregular
Murs: De pedra seca, encastada en un marge.
Coberta: Lloses de pedra,  parcialment enrunada 
Porta: Llinda plana, orientada a Sud.
Finestres: Cap
Elements exteriors: Cap.
Elements interiors: Cap
Materials constructius
Paraments: De pedra seca..
Coberta: Lloses  de pedra seca.
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc parcial de la coberta.
Reformes i ampliacions: No