dilluns, 14 d’agost del 2017

BARRACA P11Pa007-003
Identificador : P11Pa007-003
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A011000070000PX
Polígon : 11
Parcel·la : 007
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409383
Y: 4632300
H: 438
Codi Wikipedra : 15.946
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc, prop d'un camí i un camps de conreu
Terreny : Terreny irregular
Ubicació en relació a altres construccions : No s'observa cap construcció propera
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva 
Planta: Quadrada
Murs : De pedra seca
Coberta : De falsa cúpula, enrunda
Porta : Orientada a Sud
Finestres : Una en el parament  Nord  i una en el parament Oest
Elements exteriors : No s'observen
Elements interiors :  No s'observen
Materials constructius
Paraments : Pedra seca
Coberta : Enrunada
Paviment : No s'observa, resta tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions : No s'observen
Estat de conservació : Enderroc de la coberta
Cantonda Sud-Oest
Paraments Sud i Oest
Alçat Oest
Detall exterior finestra mur Oest
Alçat Nord
Alçat Nord
Cantonada Nord-Est
Alçat Est
Alçat Est
Detall exterior finestra mur Nord

Alçat Sud
Detall porta mur Sud
Interior mur Oest
Interior mur Nord
BARRACA P11Pa007-002
Identificador : P11Pa007-002
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. cadastral : 08190A11000070000PX
Polígon : 11
Parcel·la : 007
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409259
Y: 4632340
H: 389
Codi Wikipedra: 15.945
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada dins el bosc
Terreny : Irregular amb pendent
Ubicació en relació a altres construccions: Marges de pedra seca propers
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia construtiva
Planta : Circular
Murs : De pedra seca, enrunats
Coberta : Falsa cúpula, enrunada
Porta :  Orientada a Sud-Oest
Finestres : No s'observen
Elements exteriors : No s'observen
Elements interiors :  No s'observen
Materials constructius
Paraments : Pedra seca
Coberta : Enrunada
Paviment : No s'observa, resta tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions: No s'observen
Estat de conservació : Enderroc total
Detall porta
Vista Nord
Vista Sud-Est
Vista Sud
dimarts, 8 d’agost del 2017

BARRACA P10Pa029-018
Identificador : P10Pa029-018
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals 
Municipi . Sallent
Comarca : Bages
Ref. cadastral : 08190A010000290000PD
Polígon : 10
Parcel·la : 029
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410492
Y: 4631771
H: 506
Codi Wikipedra : 15.917
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc
Terreny : Terreny en pendent, aprofitant un marge
Ubicació en relació a altres construccions : Altres barraques  i parets properes.
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular
Murs : De pedra seca
Coberta :  Falsa cúpula , enrunada
Porta : Orientada a  Sud
Finestres : En el parament Oest i en el parament Nord.
Elements exteriors : No s'observen
Elements interiors : No s'observen
Materials constructius
Paraments : Pedra seca
Coberta : Enrunada
Paviment : No s'observa , resta tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions : No s'observen
Estat de conservació : Enderroc de cobertaAlçat Sud
Cantonada Sud-Oest
Alçat Oest
Alçat Oest
Cantonada Nord-Oest
Alçat Nord
Detall exterior finestra alçat Nord
Detall exterior finstra alçat Oest
Interior mur Nord
Detall interior finestra mur Nord
Detall interior finestra mur Oest
Interior mur Est
Interior mur Oest
Paret propera
Paret propera