dimecres, 23 de desembre del 2015


BARRACA P8Pa92-001
Identificador: 
P8Pa92-001
Tipus de construcció
Barraca
Alçat Nord

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A008000920000PG
Polígon:
8
Parcel·la :
92
Topònim:
La Carrera
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
410053
Y:
4629807
H:
473 m
Codi Wikipedra:
12188


Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Situada dins el bosc
Terreny:
Terreny pla 
Ubicació en relació a altres construccions . 
Aillada
Funció:
Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:

Planta :
Circular
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra irregular
Coberta:
De falsa cúpula 
Elements :

Porta:
Orientada a Nord


Llinda plana


El montant de la dreta de la porta es gairebé el coble d'ample que el de l'esquerra.
Finestres:
Tres de petites a Sud, Est i Oest
Elements funcionals exteriors :
Cornisa perimetral 
Elements funcionals interiors : 
Cap
Coberta interior :
Falsa cúpula 
Acabament de la coberta : 
Terra 
Cobriment de la coberta: 
Terra i vegetació, i pedres 
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra de mides diverses 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra associades: 
CapMaterials constructius:

Paraments : 
Pedra  de mides irregulars 
Coberta : 
Falsa cúpula 
Paviment interior :
Terra 
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. 
Inscripcions :
Cap
Estat de conservació:
Bo
Reformes i ampliacions : 
Cap 
Alçat oest
Exterior finestra alçat Oest
Detall cornisa perimetral
Alçat Est
Detall exterior de la porta
Interior coberta
Detall interior finestres Oest i Sud
Detall llinda de la porta
Detall cornisa perimetral exterior
Alçat SudBARRACA P15Pa10-001
Identificador: 
P15Pa10-001
Tipus de construcció
Barraca

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A015000100000PD
Polígon:
15
Parcel·la :
10
Topònim:
SOLÀ DE CORNET
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
410209
Y:
4637999
H:
476 m
Codi Wikipedra:
12189


Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Situada al marge d'un camp 
Terreny:
Pla,  i adosada al terreny en el mur oest
Ubicació en relació a altres construccions . 
no
Funció:
Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:

Planta :
Rectangular
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra molt regulars
Coberta:
Bigues de fusta i lloses de pedra en proces d'enderroc.
Elements :
Xemeneia en la cantonada sud-oest
Porta:
En la façana Est


Adosada al mur Nord


Llinda amb dos trocs
Finestres:
Una de petita en mur Nord


Una de petita en mur Sud
Elements funcionals exteriors : 
Ràfec perimetral
Elements funcionals interiors : 
Cap.
Coberta interior :
Bigues de fusta 
Acabament de la coberta : 
Lloses de pedra i terra
Cobriment de la coberta: 
Lloses de pedra i terra 
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra irregular. 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra associades: 
Cap.Materials constructius:

Paraments : 
Pedra  irregular
Coberta : 
Bigues de fusta, lloses de pedra i terra 
Paviment interior :
Terra
Tècnica constructiva :
Pedra en sec , cobert de bigues de fusta
Inscripcions :
Cap
Alçat Sud
Exterior finestra mur Sud
Detall xemeneia
Alçat Est
Interior mur Oest
Interior finestre mur Sud
Interior coberta
Detall interior coberta
Alçat Nord
Exterior coberta
Detall cornisa i xemeneia
Alçats Sud i Est
Xemeneiadiumenge, 29 de novembre del 2015

P06Pa065-001 - BARRACA


BARRACA P06Pa065-001Identificador: 


P06Pa65-001Tipus de construcció                                  Barraca 


Alçat Oest

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A006000650000PU
Polígon:
6
Parcel·la :
65
Topònim:
Ridor
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
406171
Y:
4629721
H:
359 m
Codi Wikipedra:
12028

Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Dins el bosc
Terreny:
Irregular, amb  pendent
Ubicació en relació a altres construccions . 
Aillada
Funció:
Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:

Planta :
Rectangular
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra iregulars 
Coberta:
Enrunada
Elements :

Porta:
Orientada Est


Porta enrunada
Finestres:
Una de petita en el mur Oest
Elements funcionals exteriors :
Banc adosat al mur Sud
Elements funcionals interiors : 
Cap
Coberta interior :
Enrunada
Acabament de la coberta : 
Enrunada
Cobriment de la coberta: 
Enrunada
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra de mides diverses 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra associades: 
Cap

Materials constructius:

Paraments : 
Pedra  de mides irregulars 
Coberta : 
Enrunada
Paviment interior :
Tapat per l'enderroc de la coberta
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. 
Inscripcions :
Cap
Estat de conservació:
Enrunada
Reformes i ampliacions : 
Cap 
Alçat Nord
Alçat Est
Alçat Sud
Detall remat paret
Finestre mur Oest
Cantonada Nord-Oest

S'observa que durant l'any 2019 s'han dut a terme moviments de terra en el camp on estava situada que l'han fet desapareixer.

Ortofoto del 2018

Ortofoto del 2020BARRACA P6Pa37-001
Identificador: 
P06Pa37-001
Tipus de construcció
Barraca
Alçat Est

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A006000370000PB
Polígon:
6
Parcel·la :
37
Topònim:
Serrat dels Matxos - Selles de la Serra 
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
406793
Y:
4631293
H:
463 m
Codi Wikipedra:
12027

Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Al cim del serrat dels Matxos - Zona d'arbustos
Terreny:
Irregular, amb forta pendent
Ubicació en relació a altres construccions . 
Aillada
Funció:
Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:

Planta :
Quadrada amb una cantonada amb punt
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra iregulars 
Coberta:
Enrunada
Elements :

Porta:
Orientada Est


Llinda plana
Finestres:
Cap
Elements funcionals exteriors :
No s'observa cap
Elements funcionals interiors : 
Fornicula en mur nord
Coberta interior :
Enrunada
Acabament de la coberta : 
Enrunada
Cobriment de la coberta: 
Enrunada
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra de mides diverses 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra associades: 
Cap

Materials constructius:

Paraments : 
Pedra  de mides irregulars 
Coberta : 
Enrunada
Paviment interior :
Tapat per l'enderroc de la coberta
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. 
Inscripcions :
Cap
Estat de conservació:
Enrunada
Reformes i ampliacions : 
Cap 
Alçat Oest
Alçat Sud
Interior mur Est
Interior mur Nord
Exterior porta, mur Est
Detall cornisa exterior
Vista cenital
Alçat Oest