dimecres, 1 de gener del 2014

P08Pa033-002 - BARRACA

BARRACA P8Pa33-002
Identificador:                        P8Pa33-002
Tipus de construcció :        BarracaSituació.
Dades cadastrals.
Municipi :                                             Sallent
Comarca:                                              Bages
Ref. Cadastral:                                     08190A008000330000PF
Polígon:                                                 8
Parcel·la :                                             33
Topònim :                                             Serrat del Xipell.
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X:                                                           408957
Y:                                                            4630738
H:                                                           377 m.
Codi Wikipedra:                                 9340Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl :                        Bosc
Terreny:                                                 Topografia irregular, amb pendent, construcció tapada per la 
                                                                vegetació.

Ubicació en relació a altres construccions.
Aïllada , sense construccions relacionades , marges de paret de pedra propers.

Funció.
Habitacle per el treballador                                            

Tipologia constructiva.
Planta :                                                Quadrada.
Espai :                                                   Unitari.
Murs:                                                    Exents, el mur Est adossat al marge.
Coberta :                                              Enrunada.
Elements :                                            No s’observen
Porta :                                                   En la façana sud.
                                                               Muntants verticals.
                                                               Llinda plana.
Finestres:                                             Façana oest.
1 de petita .
Elements funcionals exteriors :       Escopidor perimetral malmés.
Elements funcionals interiors :        No s’observen .
Coberta Interior:                                 Enrunada.                            
Acabament de la coberta :                Enrunada.
Cobriment coberta :                           Enrunada.
Disposició de la pedra del mur:      Irregular.
Litologia de l’aparell:                         Calcària.
Construccions de pedra
en sec associades :                             Marges de pedra propers.Materials constructius:
Paraments :                                         Lloses i pedres irregulars.
Coberta :                                              Enrunada.
Paviment interior :                             No s’observa, tapat pels enderrocs de la coberta.
Tècnica constructiva :                        
Pedra en sec.

Inscripcions :
Cap.

Estat de conservació:
Dolent, la coberta enrunada, els murs Sud i Oest i Nord, sencers però aquest últim tapat per la vegetació, el mur Est coincideix amb el marge del terreny i està parcialment tapat per l’enderroc de la coberta.

Reformes i ampliacions :

Cap.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada