dimarts, 14 de gener del 2014

P08Pa011-002 - BARRACA

BARRACA P08Pa011-002
Identificador:                        P08Pa011-002
Tipus de construcció :          BarracaSituació.
Dades cadastrals.
Municipi :                                             Sallent
Comarca:                                              Bages
Ref. Cadastral:                                     08190A008000110000PI
Polígon:                                                 8
Parcel·la :                                             11
Topònim :                                             La Querosa
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X:                                                            408939
Y:                                                            4631055
H:                                                           346 m.
Codi Wikipedra:                                  9373


Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl :                        Camps de conreu
Terreny:                                                Pla.
Ubicació en relació a altres construccions.  Aïllada , sense construccions relacionades .
FuncióHabitacle per el treballador                                            
Tipologia constructiva.
Planta :                                                  Quadrada.
Espai :                                                    Unitari.
Murs:                                                     De pedra molt regular.
Coberta :                                                Enrunada.
Elements :                                              -
Porta :                                                    En la façana Sud-Oest.
 Adossada a la paret de la façana Nord-Oest.
                                                                Muntants verticals.
                                                                Llinda plana.
Finestres:                                              No s’observen
Elements funcionals exteriors :        Escopidor perimetral.
Elements funcionals interiors :        -
Coberta Interior:                                 Falsa cúpula, enrunada.
Acabament coberta :                        
Acabament de la coberta :                No s’observa, enrunada.
Cobriment coberta :                           Enrunada,  vestigis de terra amb lliris .
Disposició de la pedra del mur:       Pedra ciclopia molt regular.
Litologia de l’aparell:                         Calcària.
Construccions de pedra en sec associades  .                           Cap.Materials constructius:
Paraments :                                          Pedra ciclopia molt regular.
Coberta :                                                Pedra regular .
Paviment interior :                              No s’observa , tapat per l’enderroc.
Tècnica constructiva :                        Pedra en sec.
Inscripcions :Sobre la llinda de la porta  - (1934)
Estat de conservació:  Molt dolent, la coberta i el mur Nord- Oest estan totalment enrunats la resta de murs s’observen en bondes condicions.
Reformes i ampliacions :Cap.

Alçat Sud-Est

Alçat Nord-Est

Alçat Sud-Oest

Alçat Sud-Oest

Detall interior

Detall interior

Llinda sobre la porta

Detall escopidor perimetral

Lliris de la coberta entre la runa


S'observa que durant l'any 2019 s'han dut a terme moviments de terra en el camp on estava situada que l'han fet desapareixer.

Ortofoto del 2018

Ortofoto del 2020Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada