diumenge, 5 de gener del 2014

P08Pa037-001 - BARRACA

BARRACA P8Pa37-001
Identificador:                        P8Pa37-001
Tipus de construcció :        Barraca


Situació.
Dades cadastrals.
Municipi :                                             Sallent
Comarca:                                              Bages
Ref. Cadastral:                                     08190A008000370000PR
Polígon:                                                 8
Parcel·la :                                             37
Topònim :                                             Horts del Castell -  El Solà.
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X:                                                           409774
Y:                                                            4630527
H:                                                           425 m.
Codi Wikipedra:                                 9341Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl :                        Conreu
Terreny:                                                 En el centre d’un terreny destinat a conreu amb un lleuger pendent.  

Ubicació en relació a altres construccions.
Aïllada , sense construccions relacionades.

Funció.
Habitacle per el treballador                                            

Tipologia constructiva.
Planta :                                                 Circular.
Espai :                                                   Unitari.
Murs:                                                    Exents.
Coberta :                                              Falsa cúpula.
Elements :                                            Postada sobre la porta.
Porta :                                                   Orientada a Sud-oest .
                                                               Muntants verticals.
                                                               Llinda plana.
Finestres:                                            
3 finestres petites .
Orientades a Nord- Sud – Nord-est
Elements funcionals exteriors :       Escopidor perimetral malmés.
Elements funcionals interiors :       Postada sobre la porta .
Coberta Interior:                                 Falsa cúpula.                       
Acabament de la coberta :                Caramull, s’observa , tot i amagat per la bardissa.
Cobriment coberta :                           Terra i vegetació .
Disposició de la pedra del mur:      Irregular.
Litologia de l’aparell:                         Calcària.
Construccions de pedra
en sec associades :                             Cap.Materials constructius:
Paraments :                                          Lloses i pedres irregulars.
Coberta :                                                Lloses planes i terra de cobriment.
Paviment interior :                              Terra.
Tècnica constructiva :                        
Pedra en sec.

Inscripcions :
Cap.

Estat de conservació:
El mur exterior està parcialment enrunat en la seva part Nord-est, l’interior es conserva en bones condicions.  

Reformes i ampliacions :

Cap.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada