diumenge, 12 de gener del 2014

P08Pa011-001 - BARRACA

BARRACA P8Pa11-001
Identificador:                        P8Pa11-001
Tipus de construcció :        Barraca


Situació.
Dades cadastrals.
Municipi :                                             Sallent
Comarca:                                              Bages
Ref. Cadastral:                                     08190A008000110000PI
Polígon:                                                 8
Parcel·la :                                             11
Topònim :                                             La Querosa
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X:                                                           408892
Y:                                                            4630976
H:                                                           345 m.
Codi Wikipedra:                                 9338Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl :                        Camps de conreu i marges erms
Terreny:                                                 Pla amb marges.

Ubicació en relació a altres construccions.
Aïllada , sense construccions relacionades , marges de paret de pedra propers.

Funció.
Habitacle per el treballador                                            

Tipologia constructiva.
Planta :                                                 Quadrada.
Espai :                                                   Unitari.
Murs:                                                    Adossat al marge.
Coberta :                                              Falsa cúpula.
Elements :                                            - .
Porta :                                                   En la façana sud.
Adossada a la paret de la façana oest.
                                                               Muntants verticals.
                                                               Llinda plana.
Finestres:                                             Façana Oest
1 de petita .
                                                               Façana est.
                                                               1 de petita
Elements funcionals exteriors :       Escopidor perimetral molt malmés.
Elements funcionals interiors :        -
Coberta Interior:                                Falsa cúpula.
Acabament coberta :                        
Acabament de la coberta :               No s’observa
Cobriment coberta :                          Terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur:     Plana discontinua aprofitant el marge , els paraments verticals en molt males condicions
Litologia de l’aparell:                        Calcària.
Construccions de pedra
en sec associades :                            Marges de pedra propers.Materials constructius:
Paraments :                                         Lloses i pedres irregulars.
Coberta :                                              Lloses i terra.
Paviment interior :                            Terra.
Tècnica constructiva :                        
Pedra en sec.

Inscripcions :
Cap.

Estat de conservació:
Molt dolent, tot i que el seu interior encara es manté en peus , els paraments verticals en la seva part exterior estan molt enrunats i amenaça el col·lapse imminent.

Reformes i ampliacions :
Cap.


Vist Est al fons el nucli urbà de Sallent.

Alçat Est.

Alçat Oest.

Detall alçat Oest.

Alçat Sud.

Llinda.

Interior falsa cúpula.

Interior finestra mur Oest.

Interior finestra mur Est.

Exterior coberta.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada