dilluns, 27 de gener del 2014

P09Pa008-001 - BARRACA

BARRACA P9Pa08-001
Identificador:                        P9Pa08-001
Tipus de construcció :        BarracaSituació.
Dades cadastrals.
Municipi :                                             Sallent
Comarca:                                              Bages
Ref. Cadastral:                                     08190A009000080000PM
Polígon:                                                 9
Parcel·la :                                             08
Topònim :                                             Sant Martí.
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X:                                                           410577
Y:                                                            4631303
H:                                                           416 m.
Codi Wikipedra:                                 9374


Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl :                        Bosc
Terreny:                                                 Topografia irregular, situada al començament d’un fort pendent

Ubicació en relació a altres construccions.
Aïllada , sense construccions relacionades , marges de paret de pedra propers.

Funció.
Habitacle per el treballador                                            

Tipologia constructiva.
Planta :                                                  Circular.
Espai :                                                    Unitari.
Murs:                                                     De pedra en sec no verticals, tancant-se cap a l’interior a mesura que guanyen          alçada  .
Coberta :                                               Falsa cúpula.
Elements :                                             Fornícules interiors  sobre la porta.
Porta :                                                   En la façana Sud-est .
                                                               Muntants verticals no paral·lels .
                                                               Llinda plana.
Finestres:                                             Façana Nord-oest
1 de petita
Façana Sud-oest .
1 de petita .
                                                               Façana Nord-est.
                                                               1 de petita
Elements funcionals exteriors :       Escopidor perimetral.
Elements funcionals interiors :        Fornícules sobre la porta .
Coberta Interior:                                 Falsa cúpula.
Acabament coberta :                          Pedruscall.
Cobriment coberta :                            Pedruscall i  terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur:       Irregular i  discontinua .
Litologia de l’aparell:                          Calcària.
Construccions de pedra
en sec associades :                             Marges de pedra propers.Materials constructius:
Paraments :                                         Lloses i pedres irregulars.
Coberta :                                              Lloses i terra  i pedruscall.
Paviment interior :                             Terra.
Tècnica constructiva :                        
Pedra en sec.

Inscripcions :
Cap.

Estat de conservació:
Regular, en general bo però la part Nord-est del mur s’ha esfondrat per la seva part exterior.

Reformes i ampliacions :

Cap.

Alçat Sud-est
AA
Alçat Sud-oest

Alçat Nord-oest

Alçat Nord-est

Interior porta i fornícula superior 

Detall interior finestra Nord-est

Detall interior falsa cúpula . 

Detall exterior finestra Sud-oest 

Detall exterior finestra Nord-oest 

Detall coberta.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada