dissabte, 11 de gener del 2014

P08Pa008-001 - BARRACA

BARRACA P8Pa08-001
Identificador:                        P8Pa08-001
Tipus de construcció :        BarracaSituació.
Dades cadastrals.
Municipi :                                             Sallent
Comarca:                                              Bages
Ref. Cadastral:                                     08190A0080000880000PI
Polígon:                                                8
Parcel·la :                                             8
Topònim :                                             Quatre Cantons
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X:                                                           408997
Y:                                                            4631232
H:                                                           331 m.
Codi Wikipedra:                                 9372Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl :                        Camps de conreu
Terreny:                                                Camps de conreu amb marges .

Ubicació en relació a altres construccions.
Aïllada , sense construccions relacionades , marges de paret de pedra propers., i basa de brou burdeles proper.

Funció.
Habitacle per el treballador                                            

Tipologia constructiva.
Planta :                                                 Quadrada.
Espai :                                                   Unitari.
Murs:                                                    Mur Nord adossat al marge .
Coberta :                                              Falsa cúpula. ( no visible la porta és tancada)
Elements :                                            Interior no accessible  .
Porta :                                                   En la façana sud.
Centrada.
                                                               Muntants verticals.
Finestres:                                             No
Elements funcionals exteriors :       Escopidor perimetral ceràmic i remat metàl·lic .
Elements funcionals interiors :        No visibles.
Coberta Interior:                                No visible.
Acabament coberta :                        
Acabament de la coberta :               No s’obsega
Cobriment coberta :                          Pedruscall i terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur:     Ordenada amb rejuntat posterior amb morter de calç
Litologia de l’aparell:                       Calcària.
Construccions de pedra
en sec associades :                           Marges de pedra propers.Materials constructius:
Paraments :                                         Lloses i pedres irregulars, rejuntat amb morter.
Coberta :                                              No s’observa .
Paviment interior :                             No s’observa .
Tècnica constructiva :                        
Pedra en sec.

Inscripcions :
Cap.

Estat de conservació:
Bo.

Reformes i ampliacions :
Rejuntat de pedres de parament amb morter .

Col·locació de planxa metàl·lica d’escopidor perimetral ( en molt mal estat ). 

Vista general i marges associats.  


Façana Oest 

Façana Sud 

Façana Est

Façana Nord

Bassa de brou dordeles 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada