dissabte, 19 de setembre del 2015


BARRACA P13Pa60-001


Identificador: P13Pa60-001
Tipus de construcció : Barraca

Situació.
Dades cadastrals.
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Ref. Cadastral: 08190A013000600000PX
Polígon: 13
Parcel·la : 60
Topònim : Pla de Puigbó
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 407369
Y: 4631989
H: 297 m.
Codi Wikipedra: 11704






Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Envoltada de camps
Terreny: Pla


Ubicació en relació a altres construccions. Aillada.


Funció. Habitacle per el treballador  
Tipologia constructiva. 
Planta : Quadrada
Espai : Unitari.
Murs: De pedra en sec.
Coberta : Falsa cúpula.
Elements :
Porta :  En la façana Sud-Est.

Muntants verticals.

Llinda horitzontal.
Finestres: 
Elements funcionals exteriors : Escopidor perimetral malmès.
Elements funcionals interiors : No s'hi pot accedir, porta tancada 
Coberta Interior: Falsa cúpula.
Acabament de la coberta :
Cobriment coberta : Terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur: Irregular, i de diferent mida.
Litologia de l’aparell: Calcària.
Construccions de pedra en sec associades:

Materials constructius:
Paraments : Lloses i pedres irregulars.
Coberta: Lloses i terra.
Paviment interior :
Tècnica constructiva: Pedra en sec.
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: La barraca manté un bon estat de conservació.
Alçat Sud-Oest
Alçat Sud-Est
Açats Sud-Est i Nord-Est
Alçat Nord-Est
Detall cornisa exterior
Detall esterior porta
Llinda de la porta
Esterior mur Nord-Est
Paisatge
Detall cornisa exterior

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada