dilluns, 7 de setembre del 2015


BARRACA P14Pa15-001
Identificador: 
P14Pa15-001
Tipus de construcció
Barraca

Situació:


Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A014000150000PB
Polígon:
14
Parcel·la :
15
Topònim:
CAMÍ DE CORNET
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
408320
Y:
4632384
H:
340 m
Codi Wikipedra:
11655Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Situada al marge d'un camp 
Terreny:
PlaUbicació en relació a altres construccions . 
no


Funció:
Habitacle per el treballador


Tipologia constructiva:

Planta :
Quadrada
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra molt regulars
Coberta:
Enrunada
Elements :

Porta:
En la façana Sud


Centrada


EnrunadaFinestres:
Enrunada
Elements funcionals exteriors : 
Enrunada
Elements funcionals interiors : 
Enrunada
Coberta interior :
Enrunada
Acabament de la coberta : 
Enrunada
Cobriment de la coberta: 
Enrunada
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra irregular. 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra: 
Cap.

Materials constructius:

Paraments : 
Pedra  irregular
Coberta : 
Enrunada
Paviment interior :
Enrunada
Tècnica constructiva :
Pedra en sec Inscripcions :
Cap


Estat de conservació:
EnrunadaReformes i ampliacions : 
Cap 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada