dilluns, 7 de setembre del 2015


BARRACA P12Pa32-001
Identificador: 
P12Pa32-001
Tipus de construcció
Barraca


Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A012000320000PB
Polígon:
12
Parcel·la :
32
Topònim:
FONT DE CORNET
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
409772
Y:
4635062
H:
360 m
Codi Wikipedra:
11654


Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Situada al marge d'un camp 
Terreny:
PlaUbicació en relació a altres construccions . 
no


Funció:
Habitacle per el treballador


Tipologia constructiva:

Planta :
Circular
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra molt regulars
Coberta:
En falsa cúpula
Elements :

Porta:
En la façana Sud


Centrada


Llinda plana amb una sola llosa Finestres:
Una de petita orientada a nord-est 
Elements funcionals exteriors : 
Cornisa perimetral de pedra
Elements funcionals interiors : 
Cap
Coberta interior :
De loses de pedra en falça cúpula
Acabament de la coberta : 
Pedruscall
Cobriment de la coberta: 
Amb terra i pedres i vegetació 
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra irregular. 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra: 
Cap.Materials constructius:

Paraments : 
Pedra  irregular
Coberta : 
Lloses de pedra
Paviment interior :
terra d'argila compactada
Tècnica constructiva :
Pedra en sec Inscripcions :
A1930  a la llinda sobre la porta


Estat de conservació:
Bon estat de conservació Reformes i ampliacions : 
Cap 
Alçat Sud
Alçat Est
Detall exterior finestre
Inscripció llinda
Detall exterior porta
Detall interior
Detall interior coberta
Detall interior finestra
Detall interior llinda i coberta
Detall interior porta
Detall exterior llinda i cornisa coberta
Acabament exterior coberta
LlindaCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada