dilluns, 7 de setembre del 2015


BARRACA P13Pa48-001
Identificador: 
P13Pa48-001
Tipus de construcció
Barraca

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A013000480000PF
Polígon:
13
Parcel·la :
48
Topònim:
PLA DE PUIGBÓ
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
408152
Y:
4632430
H:
388 m
Codi Wikipedra:
11653

Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Erm amb marges avandonats 
Terreny:
Irregular amb pendent Ubicació en relació a altres construccions . 
algun marge de pedra seca proper 


Funció:
Habitacle per el treballador


Tipologia constructiva:

Planta :
Quadrada amb dos habitacles adossats 
Espai:
Dos habitacles amb accès independent
Murs:
De pedra molt regulars
Coberta:
En falsa cúpula, molt plana 
Elements :
Cap
Porta:
En la façana Est


Adossades al mur de separació dels dos habitacles.


Llinda planaFinestres:
Cap
Elements funcionals exteriors : 
Cornisa perimetral de pedra
Elements funcionals interiors : 
Cap
Coberta interior :
De loses de pedra en falça cúpula
Acabament de la coberta : 
Cap 
Cobriment de la coberta: 
Amb terra i pedres i vegetació 
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra irregular. 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra: 
Algun marge proper 

Materials constructius:

Paraments : 
Pedra  irregular
Coberta : 
Lloses de pedra
Paviment interior :
terra d'argila compactada
Tècnica constructiva :
Pedra en sec Inscripcions :
Cap


Estat de conservació:
Parcialment enrunada


Habitable nord est bon estat


Habitacle sud oest enrunat
Reformes i ampliacions : 
Cap 
Alçat Nord - Oest
Alçat Nord-Oest
Detall interior
Detall interior
Alçat Nord-Est
Exterior coberta
Coberta esfondrada
Detall coberta esfondrada
Detall porta barraca esfondrada
Vista Sud-Oest
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada