dilluns, 9 d’agost del 2021

P15Pa022-001 - BARRACA

 BARRACA P15Pa022-001
Identificador : P15Pa022-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Mas Argelaguers
Polígon:15
Parcel·la: 022
Ref. cadastral: 08190A015000220000PW
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409179
Y: 4638916
H: 391
Codi Wikipedra: 24.571
Vol de 1995 on s'observa la barraca 

Vol de 1986 on s'observa la barraca

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins d'una zona de camps de conreu de cereals.
Terreny: Terreny pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Propera al Mas Argelaguers.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca.
Coberta:  Totalment enrunada
Porta: Totalment enrunada a Sud.
Finestres:No es conseven 
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, totalment enrunada
Paviment: No s'observa tapat per terra i enderrocs 
Inscripcions : No s'observen.
Estat de consevació: Enderroc total, la situació actual de la construcció, tapada parcialment per enderrocs i terra fa impossible saber-ne les mides i la forma.
Reformes i ampliacions: No.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada