divendres, 13 d’agost del 2021

P09Pa022-002 - BARRACA

BARRACA   P09Pa022-002
Identificador: P09Pa022-002
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Fucimanya 
Polígon:09
Parcel·la: 022
Ref. cadastral: 08190A009000220000PE
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 412498
Y: 4630750
H: 365
Codi Wikipedra:  24.596
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular, adossada a un marge. 
Ubicació en relació a altres construccions : Prop de la casa de Fucimanya.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, terra i vegetació.
Porta:  De llinda plana, orientada al Est.
Finestres: Cap finestra.
Elements exteriors: Ràfec  a la coberta.
Elements interiors: Cocó en el mur Oest i dues fornícules en el mur Oest. Fornícula sobre la porta.

Materials constructius 
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Sobre la llinda de la porta en una pedra rectangular hi ha la inscripció 1870
Estat de consevació: Perfecte estat.
Reformes i ampliacions: No.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada