dimarts, 17 d’agost del 2021

P08Pa087-001 - BARRACA

 BARRACA   P08Pa087-001
Identificador: P08Pa087-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Carrera
Polígon:08
Parcel·la: 087
Ref. cadastral:  08190A008000870000PB
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410243
Y: 4629147
H: 315
Codi Wikipedra:  21.616
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en una zona boscosa prop de la rasa del Torrent del Targa
Terreny: Irregual en pendent. 
Ubicació en relació a altres construccions : Cap construcció propera.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca.
Coberta:  Totalment enrunada, sembla que era a dues aigues amb bigues de fusta i lloses de pedra. 
Porta:  De llinda plana, orientada al Sud.
Finestres: Es conserva una de petita en el mur Oest
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven. 

Materials constructius 
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Bigues de fusta, lloses i terra,  totalment enrunada.
Paviment: No s'observa tapat per enderrocs i vegetació
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada