dilluns, 30 d’agost del 2021

P08Pa095-003- BARRACA

 BARRACA P08Pa095-003
Identificador: P08Pa095-003
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Serrat del Catiu
Polígon: 08
Parcel·la: 095
Ref. cadastral: 08190A008000950000PL
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409190
Y: 4629612
H: 383
Codi Wikipedra: 24.680
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular, relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Marge de pedra proper
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Doble amb planta de forma irregular.
Murs: De pedra seca, adossada al mur del marge en l'alçat Est amb una escala exterior. 
Coberta:  De falsa cùpula  parcialment enrunada. 
Porta: Dues portes una orientada a Sud i una altra orientada a Oest.
Finestres: Una en la façana Oest una segona orientada a Nord i una en la paret que separa les dues dependencies. 
Elements exteriors: Ràfec perimetral en la coberta i una coco en la façana Sud.
Elements interiors: Fornícula sobre la porta en l'habitacle principal. 


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila i roca.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc parcial de la coberta .
Reformes i ampliacions: No
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada