dimarts, 17 d’agost del 2021

P08Pa090-005 - BARRACA

BARRACA   P08Pa090-005
Identificador: P08Pa090-005
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Carrera
Polígon:08
Parcel·la: 090
Ref. cadastral:  08190A008000900000PB
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410113
Y: 4629380
H: 355
Codi Wikipedra:  4.326
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge en una zona de conreus de secà.
Terreny: Terreny en pendent  suau.  
Ubicació en relació a altres construccions : Algunes barraques properes i algun marge.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Trapezoidal.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  Bigues de fusta, lloses i terra 
Porta:  De llinda plana, orientada al Sud.
Finestres: Dues orientades a Est i Oest.
Elements exteriors: Ràfec  a la coberta.
Elements interiors:  Cap


Materials constructius 
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Bigues de fusta, lloses i terra,  amb un petit enderroc.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Petit enderroc de la coberta.
Reformes i ampliacions: No.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada