dimarts, 9 de febrer del 2021

P09Pa022-001 - BARRACA

BARRACA   P09Pa022-001
Identificador: P09Pa022-001
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Fucimanya 
Polígon:09
Parcel·la: 022
Ref. cadastral: 08190A009000220000PE
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411767
Y: 4630528
H: 440
Codi Wikipedra:  23.319
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge dins d'un camp.
Terreny: Relativament pla, adossada al marge. 
Ubicació en relació a altres construccions : Prop de la casa de Fucimanya.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, terra i vegetació.
Porta:  De llinda plana, orientada al Nord.
Finestres: Cap finestra.
Elements exteriors: Ràfec  a la coberta.
Elements interiors: Cocó en el mur Sud i en el mur Oest. Fornícula sobre la porta.

Materials constructius 
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Perfecte estat.
Reformes i ampliacions: No.

Alçat Oest

Cantonada Nord-Oest

Alçat Nord

Alçat Nord-Est

Alçat Est

Detall porta.

Interior mur Sud

Interior mur Est

Interior mur Nord

Interior mur Oest

Interior coberta

Fornícula sobre la porta

Vista generalCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada