dilluns, 8 de febrer del 2021

P08Pa049-001 - BARRACA

BARRACA   P08Pa049-001
Identificador: P08Pa049-001
Tipus de construcció:Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Fucimanya - Roques Albes
Polígon:08
Parcel·la: 049
Ref. cadastral: 08190A008000490000PH
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411640
Y: 4630179
H: 484
Codi Wikipedra: 23.301
 
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Relativament pla, adossada al marge, prop d'una rasa. 
Ubicació en relació a altres construccions :Cap barraca propera. 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, terra i vegetació.
Porta:  De llinda plana, orientada al Sud.
Finestres: Una en la paret Est.
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta.
Elements interiors: Fornícula sobre la porta.


Materials constructius 
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Perfecte estat.
Reformes i ampliacions: No.
 
Cantonada Sud-Oest

Alçat Sud

Cantonada Sud-Est

Alçat Est

Cantonada Nord-Est

Alçat Nord, coberta

Cantonada Nord-Oest

Alçat Oest

Interior mur Nord

Detall interior coberta

Detall interior mur Est

Detall fornícula sobre la porta

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada