dissabte, 13 de febrer del 2021

P05Pa009-002 - BARRACA

BARRACA   P05Pa009-002
Identificador: P05Pa009-002
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Torrebruna
Polígon:05
Parcel·la: 009
Ref. cadastral: 08190A0050000900000PK
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 405867
Y: 4628594
H: 398
Codi Wikipedra: 23.337
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular. 
Ubicació en relació a altres construccions : Barraques , marges  propers.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Circular.
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, terra i vegetació, totalment enrunada.
Porta:  De llinda plana, orientada al Sud.
Finestres: No s'observen.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No s'observen.

Materials constructius 
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: No s'observa, totalment tapada per la runa de la coberta.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total de la coberta i parcial dels murs. 
Reformes i ampliacions: No.

Alçat Sud

Vist Sud-Oest

Vista Sud-Est

Vista Nord-Est

Part posterior i mur proper

Vista Nord i coberta

Vista Nord-Oest

Vista interior mur Sud

Vista Est

Interior mur Nord

Vista Sud-Oest

Interior mur Est

Vista cenital

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada