dimecres, 10 de febrer del 2021

P08Pa120-005 - BARRACA

 BARRACA   P08Pa120-005
Identificador: P08Pa120-005
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Mallola - Granges del Feliu
Polígon:08
Parcel·la: 120
Ref. cadastral: 08190A0080012000000PB
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409107
Y: 4629370
H: 314
Codi Wikipedra:  23.322
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge dins d'un camp.
Terreny: Relativament pla, adossada al marge. 
Ubicació en relació a altres construccions : Barraques , marges i forn de calç propers.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Circular.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, terra i vegetació.
Porta:  De llinda plana, orientada al Sud-Est.
Finestres: Una finestra orientada a l'Oest
Elements exteriors: Ràfec  a la coberta.
Elements interiors: Cocó en el mur Nord-Est. Fornícula sobre la porta i en el mur Nord-Est sobre el cocó.

Materials constructius 
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Petit enderroc en la coberta.
Reformes i ampliacions: No.

Alçat Sud-Est en segon terme barraca 18.240

Alçat Sud-Est

Alçat Sud

Alçat Sud-Oest

Alçat Oest

Alçat Nord-Oest

Alçat Nord

Alçat Nord

Alçat Nord-Est i detall coberta

Alçat Sud-Est

Detall graons en mur exterior

Interior Oest

Interior detall mur Nord-Est 

Detall fornícula sobre la porta

Vista general de la zonaCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada