diumenge, 14 de febrer del 2021

P07Pa016-002 - BARRACA

 BARRACA   P07Pa016-002
Identificador: P07Pa016-002
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Malesa
Polígon:07
Parcel·la: 016
Ref. cadastral: 08190A007000160000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407213
Y: 4629218
H: 421
Codi Wikipedra: 5.819
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins d'un gran camp.
Terreny: Pla 
Ubicació en relació a altres construccions : Barraques i marges  propers.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, terra i vegetació, amb un petit enderroc.
Porta:  De llinda plana, orientada al Sud.
Finestres: Una en el mur Oest i una en el mur Nord.
Elements exteriors: Ràfec perimetral en la coberta.
Elements interiors: Fornicula en el mur Est i sobre la porta.


Materials constructius 
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Petit enderroc en la coberta i en els murs. 
Reformes i ampliacions: No.

Vista general Est

Vista general Sud-Est

Alçat Sud

Alçat Sud

Cantonada Sud-Oest

Alçat Oest

Cantonada Nord-Oest

Alçat Nord

Cantonada Nord-Est

Alçat Est

Detall exterior de la coberta

Detall exterior de la coberta

Interior mur Nord

Detall interior coberta


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada