divendres, 6 de novembre del 2020

P14Pa006-004 - BARRACA

BARRACA P14Pa006-004

Identificador : P14Pa006-004
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Serrat de l'Alou
Polígon: 14
Parcel·la: 006
Ref. cadastral: 08190A014000060000PS
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408494
Y: 4634562
H: 457
Codi Wikipedra: 22.825
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Dins del bosc.
Terreny: Relativament pla, al peu del Serrat de l'Alou
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera i parets de pedra seca. 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada 
Murs: De pedra seca, amb petits enderrocs.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca.
Porta: De llinda plana, orientada a l'Sud.
Finestres: Dues  orientades a Est i Nord. 
Elements exteriors: Ràfec perimentral a la coberta.
Elements interiors: Petita fornícula en la cantonada Sud-Oest.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, pedruscall i terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Petit enderroc en el parament Sud i en la cantonada Nord-Est.
Reformes i ampliacions: No.

Alçat Sud

Cantonada Sud-Est

Alçat Est

Cantonada Nord-Est 

Alçat Nord

Cantonada Nord-Oest

Alçat Nord-Oest

Cantonada Sud-Oest

Detall exterior finestra mur Nord

Detall exterior finestra mur Est

Detall exterior porta mur Sud

Interior mur Nord 

Interior coberta 

Interior cantonada Sud-Oest, fornícula.

Interior mur Est

Interior coberta sobre la porta 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada