dilluns, 16 de novembre del 2020

P06Pa013-001 - BARRACA

 

BARRACA P06Pa013-001

Identificador : P06Pa013-001
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Sallés de la  Serra 
Polígon: 06
Parcel·la: 013
Ref. cadastral: 08190A006000130000PL
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 405912
Y: 4631787
H: 463
Codi Wikipedra: 22.885
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Dins del bosc.
Terreny: Irregular amb pendent.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna parets de pedra seca. 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada.
Murs: De pedra seca,  el mur orientat a l'Est parcialment enrunat, el mur Nord adossat al marge.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca.
Porta: De llinda plana, orientada a l'Sud.
Finestres: Dues  orientades a Est i Oest. 
Elements exteriors: Ràfec perimentral a la coberta.
Elements interiors: Petita fornícula, sobre la porta.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca,  i terra.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc important del mur Est.
Reformes i ampliacions: No.

Alçat Sud

Detall exterior porta mur Sud

Vista cantonada Sud-Est

Alçat Est

Vista cantonada Nord-Est

Vista Nord

Vista cantonada Nord-Oest

Detall exterior coberta 

Alçat mur Oest 

Vista cantonada Sud-Oest

Interior mur Nord

Detall interior coberta 

Interior mur Est

Interior mur Oest

Vista interior porta


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada