dilluns, 2 de novembre del 2020

P06Pa035-001 - BARRACA

BARRACA P06Pa035-001

Identificador : P06Pa035-001
Tipus de construcció: Barraca
 

Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Costa Gran - Sant Antoni
Polígon: 06
Parcel·la: 035
Ref. cadastral: 08190A006000350000PW
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407072
Y: 4630408
H: 388
Codi Wikipedra: 22.812
 
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc
Terreny: Irregular amb pendent.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna paret de pedra seca propera
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta:Quadrada
Murs: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, totalment enrunada.
Porta: De llinda plana, orientada a Sud.
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors:No es conserven. 
Elements interiors: No es conserven.
 

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta: Pedra seca, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs de la coberta 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total .
Reformes i ampliacions: No.
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada