dimecres, 11 de novembre del 2020

P08Pa092-007 - BARRACA

 

BARRACA P08Pa092-007

Identificador : P08Pa092-007
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Carrera - Torrent d'Isop
Polígon: 08
Parcel·la: 092
Ref. cadastral: 08190A008000920000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409854
Y: 4630020
H: 434
Codi Wikipedra: 22.853
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Dins del bosc.
Terreny: Irregular amb pendent.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna parets de pedra seca. 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Irregular.
Murs: De pedra seca, recolçat sobre la capa de roca en la zona Nord.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca.
Porta: De llinda plana, orientada a l'Sud.
Finestres: Dues  orientades a Est i Oest. 
Elements exteriors: Ràfec perimentral a la coberta.
Elements interiors: Petita fornícula, sobre la porta , i en la part inferior en la cantonada Sud-Est.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca,  i terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Pêrfecte estat, petit enderroc en la part inferior del mur Sud.
Reformes i ampliacions: No.

Abans de la neteja

Alçat Sud

Alçat Oest

Cantonada Nord-Oest

Detall exterior coberta

Vista Nord 

Cantonada Nord-Est

Alçat Est

Cantonada Sud-Est

Alçat Sud

Detall exterior finestra Est

Detall interior finestra Est

Detall interior cantonada Sud-Oest

Detall interior Nord 

Detall interior coberta 

Detall interior mur Oest

Detall interior mur Est

Detall interior mur Nord 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada