dimecres, 25 de novembre del 2020

P07Pa051-001 - BARRACA

 

BARRACA P07Pa051-001

Identificador : P07Pa051-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : la Font del Moliner
Polígon:07
Parcel·la: 051
Ref. cadastral: 08190A007000510000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408027
Y: 4628223
H: 300
Codi Wikipedra: 22.941
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'un camp, i molt aprop de la Sìquia de Manresa .
Terreny: Situada en el límit d'una zona planta, però abocada a la pendent, amb marges.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguns marges de pedra seca i alguna barraca propera.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Irregular
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, pedruscall, terra i vegetació.
Porta: De llinda plana orientada a Sud-Oest, conserva la porta de fusta.
Finestres:Dues orientades a Sud-Est i a Nord-Oest
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta.
Elements interiors: Fornícula sobre la porta.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, pedruscall, terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: En perfecte estat.
Reformes i ampliacions: No.

Vista Sud-Oest

Alçat Sud-Oest

Vista Est

Alçat Sud-Est

Vista Sud-Est

Vista Nord

Vista Oest 

Vista Oest

Vista interior de la porta i de la magnífica llinda.

Detall interior de la coberta

Interior cantonada Sud

Interior mur Nord

Interior mur Est

Vista Sud-Est

Vista Sud-EstCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada