divendres, 1 de maig del 2015

BARRACA P8Pa33-003
Identificador:  P8Pa33-003
Tipus de construcció Barraca


Situació:
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages 
Ref. Cadastral: 0819A008000330000PF
Polígon: 8
Parcel·la : 33
Topònim: Serrat del Xipell
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 408863
Y: 4630777
H: 355 m.
Codi Wikipedra : 11025

Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Bosc
Terreny: Pla.
Ubicació en relació a altres construccions .  Aïllada, sense construccions relacionades.
Funció: Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:
Planta : Quadrada
Espai: Unitàri.
Murs: De pedra molt   petites i irregulars
Coberta: Amb lliris i falta el remat final
Elements :
Porta: En la façana Oest
Centrada
Montats verticals .
Llinda plana.
Finestres: Dues de petites al mur nord
Elements funcionals exteriors :  Escopidor perimetral
Elements funcionals interiors :  Fornícula sobre porta  .
Coberta interior : Falsa cupula .
Acabament de la coberta :  Falta el remat de la coberta  
Cobriment de la coberta:  Lliris
Disposició de la pedra del mur:  Pedra   petita i irregular. 
Litologia de l'aparell:  Calcària
Construccions de pedra:  Cap.Materials constructius:
Paraments :  Pedra   petita i irregular. 
Coberta :  Pedra regular
Paviment interior : Roca mare 
Tècnica constructiva : Pedra en sec. 
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: En general molt bo llevat que falta el remat de la coberta
Reformes i ampliacions :  Cap 

Alçat Oest
Alçat Nord
Alçat Sud i Est
Alçat Nord i Est
Detall interior finestra mur Nord
Detall escupidor exterior alçat  Sud
Detall escupidor  exterior  alçat  Oest
Detall interior 
Detall interior finestres mur Nord
Detall falsa cúpula interior 
Paviment interior 
Lliris coberta 
LLiris coberta 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada