dimarts, 26 de maig del 2015


BARRACA P8Pa36-002
Identificador: 
P8Pa36-002
Tipus de construcció
Barraca

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A008000360000PK
Polígon:
8
Parcel·la :
36
Topònim:
Horts del Castell
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
409153
Y:
4630148
H:
389 m.
Codi Wikipedra:
11179


Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Bosc i arbustos
Terreny:
Porta pendent amb feixesUbicació en relació a altres construccions . 
Adosada a un marge , i marges de pedera seca associats 


Funció:
Habitacle per el treballador


Tipologia constructiva:

Planta :
Quadrada
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra irregulars
Coberta:
Enrunada.
Elements :

Porta:
En la façana Sud-Oest


Centrada


Montats tencant-se a mesura que guanyen alçada .


Llinda plana, formada per tres lloses.
Finestres:
No s'observen
Elements funcionals exteriors : 
Escopidor perimetral
Elements funcionals interiors : 
No s'observen
Coberta interior :
Falsa cupula enrunada.
Acabament de la coberta : 
Enrunada.
Cobriment de la coberta: 
Enrunada 
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra irregular
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra: 
Marges de pedra Materials constructius:

Paraments : 
Pedra irregular 
Coberta : 
Enrunada
Paviment interior :
No s'observa , tapat per l'enderroc.
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. Inscripcions :

Sobre la llinda de la porta : 
CapEstat de conservació:
Molt dolent, la coberta i el mur Sud-Est estan totalment enrunats, la resta de murs s'obseven en bones condicions.Reformes i ampliacions : 
Cap 
Alçat Sud-Oest
Alçat Sud-Est
Vista de la coberta enrunada
Vista de la coberta enrunada
Detall interior

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada