divendres, 24 d’abril del 2015

BARRACA P8Pa37-002
Identificador:  P8Pa37-002
Tipus de construcció Barraca

Alçat Sud

Situació:
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages 
Ref. Cadastral: 08190A008000370000PR
Polígon: 8
Parcel·la : 37
Topònim: Horts del Castell
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 409480
Y: 4630230
H: 438m.
Codi Wikipedra: 10971


Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc propera a un cap de conreu 
Terreny: En pendent
Ubicació en relació a altres construccions .  Adossada a un marge
Funció: Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:
Planta : Quadrada
Espai: Unitàri.
Murs: De pedra molt regulars
Coberta: Enrunada.
Elements :
Porta: En la façana Sud
Centrada
La llinda no s'observa, enrunada
Finestres: No s'observen
Elements funcionals exteriors :  No s'observen
Elements funcionals interiors :  No s'observen
Coberta interior : Enrunada.
Acabament de la coberta :  Enrunada.
Cobriment de la coberta:  Enrunada .
Disposició de la pedra del mur:  Pedra ciclopia molt regular. 
Litologia de l'aparell:  Calcària
Construccions de pedra:  Cap.


Materials constructius:
Paraments :  Pedra ciclopia molt regular
Coberta :  Enrunada
Paviment interior : No s'observa , tapat per l'enderroc.
Tècnica constructiva : Pedra en sec. 
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Enrunada
Reformes i ampliacions :  Cap 

Alçat Oest
Alçat Est
Mur Nord -Interior
Vista cenital
Detall dels murs- Vista cenital
Detall de la llinda - enrunada
Detall murs- vista cenitalCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada