dissabte, 30 de maig del 2015


BARRACA  P13Pa51-001
Identificador: 
P13Pa51-001
Tipus de construcció
Barraca


Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A013000510000PF
Polígon:
13
Parcel·la :
51
Topònim:
PLA DE PUIGBÓ
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
408037
Y:
4632611
H:
422m.
Codi Wikipedra:
11197


Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Situada dins del bosc 
Terreny:
PlaUbicació en relació a altres construccions . 
Adossada a un marge


Funció:
Habitacle per el treballador


Tipologia constructiva:

Planta :
Quadrada
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra molt regulars
Coberta:
De volta
Elements :

Porta:
En la façana Sud


Centrada


Llinda planaFinestres:
No 
Elements funcionals exteriors : 
No 
Elements funcionals interiors : 
Fornicula sobre la porta 
Coberta interior :
De volta
Acabament de la coberta : 
Capa de terra i vegetació
Cobriment de la coberta: 
vegetació
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra irregular. 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra: 
Cap.Materials constructius:

Paraments : 
Pedra  irregular
Coberta : 
De volta 
Paviment interior :
Terra
Tècnica constructiva :
Pedra en sec i coberta de volta Inscripcions :
Cap


Estat de conservació:
Bo amb un petit enderroc de la coberta Reformes i ampliacions : 
Cap 
Alçat Sud
Detall  interior, mur Nord
Detall interior
Alçat Oest tapat per la vegetació
Exterior coberta
Detall exterior coberta
Alçat Est
El dia 3 de setembre de 2016, s'observa que s'ha realitzat una rompuda a la zona , s'ha tallat el bosc i s'ha roturat el terreny, les fotogràfies següents son d'aquest dia.

Alçat Sud
Alçat Sud-Est
Alçat Sud-Oest
Alçat Nord
Vista Nord-Est
Vista Nord-Est


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada