dissabte, 30 de maig del 2015


BARRACA P7Pa15-001
Identificador: 
P7Pa15-001
Tipus de construcció
Barraca

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A007000150000PY
Polígon:
7
Parcel·la :
15
Topònim:
La Malesa
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
406626
Y:
4629716
H:
321 m.
Codi Wikipedra:
11196

Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Erm al costa de la riera de Soldevila
Terreny:
PlaUbicació en relació a altres construccions . 
Adosada a un marge  natural i sense construccion associades 


Funció:
Habitacle per el treballador


Tipologia constructiva:

Planta :
Quadrada
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra irregulars
Coberta:
 De bigues de fusta i lloses de pedra, enrunada.
Elements :

Porta:
En la façana Sud


Adosada al mur Oest


Montats verticals 


Llinda plana.
Finestres:
Petites en mur Oest i Est
Elements funcionals exteriors : 
Escopidor perimetral en mal estat 
Elements funcionals interiors : 
No s'observen
Coberta interior :
Bigues de fusta, enrunada 
Acabament de la coberta : 
Enrunada.
Cobriment de la coberta: 
Enrunada 
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra irregular
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra: 
No hi ha construccions associades 

Materials constructius:

Paraments : 
Pedra irregular 
Coberta : 
Bigues de fusta i lloses de pedra . Enrunada
Paviment interior :
Terra
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. Inscripcions :
Cap


Estat de conservació:
Molt dolent, la coberta enrunadaReformes i ampliacions : 
Cap 
Alçat Sud
Alçat sud i alçat Est tapat per la vegetació
Detall porta
Detall interior, bigues de fusta de la coberta
Detall cornisa coberta
Ferro fixat a l'exterior del mur Oest
Exterior finestra mur Est
Interior finestra mur Oest
Marge Nord
Alçat Oest i alçat Sud
Vista general

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada